Projekti
Nākotnes ciemam projektēs un izbūvēs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Pagājušā gada nogalē – 18 decembrī, Jelgavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) kā vadošo partneri Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētam projektam “LIFE GoodWater - Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Jelgavas novada  pašvaldība ir viena no 19 projekta LIFE GoodWater IP partneriem un tā ietvaros tiks izbūvētas jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, kas pēc pašvaldības aprēķiniem ir jaunas lappuses atšķiršana Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komfortam attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu apkārtnē.

Kopējās projekta izmaksas ir teju 14,5 miljoni eiro, projekta ieviešanas ilgums -  astoņi gadi – līdz 2027.gada nogalei un katram no 19 saistītajiem partneriem ir sava apņemšanās konkrēto aktivitāšu ieviešanā.

Jelgavas novada projekta realizēšanai kopējās projekta izmaksas ir 194 445 eiro, no kurām Eiropas komisijas LIFE piešķirtais finansējums ir 53 668 eiro, VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums – 120 595 eiro, savukārt pārējais - Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Nākotnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir būvētas 1980.gadā. Šo 40 gadu laikā šīm iekārtām rekonstrukcija nav veikta, līdz ar to tās ir fiziski novecojušas, daļa – pat bojātas un tehnoloģiskie risinājumi vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Gadiem ilgie mēģinājumi risināt ar Nākotnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saistītās problēmas – mazināt nepatīkamo smaku un atbilstoši prasībām attīrīt Nākotnes ciema ieplūstošos notekūdeņus, lai neradītu piesārņojumu videi, līdz šim nav snieguši gaidīto rezultātu. Nākotnes ciema iedzīvotāju sūdzības attiecībā uz iepriekš minētajām problēmām, diemžēl ir realitāte, tādēļ ir pieņemts lēmums par jaunu – tehnoloģiski modernu un mūsdienīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un veco iekārtu demontāžu, lai veicinātu ūdens kvalitātes uzlabošanos Auces upē un tajā pašā laikā sasniegtu citus projektā izvirzītos mērķus.

“Jāņem vērā, ka pašvaldības apsaimniekotajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās visus šos gadus pieņemti  attīrīšanai ne tikai ciema sadzīves notekūdeņi, bet papildus slogu rada arī notekūdeņi no rūpnieciskā uzņēmuma – SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne”. Jāpiebilst, ka starp Jelgavas novada pašvaldību, SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmumu “Nākotne” 2020. gada 17. augustā noslēgta trīspusēja vienošanās, ka pēc jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves šajās iekārtās tiks novadīti un attīrīti tikai Nākotnes ciema iedzīvotāju radītie sadzīves notekūdeņi. Savukārt gaļas pārstrādes uzņēmums savus ražošanas notekūdeņus attīrīs uzņēmuma esošajās attīrīšanas iekārtās atbilstoši normatīvajām prasībām” skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Jaunās NAI, pamatojoties uz piegādātā dzeramā  ūdens un novadītā sadzīves notekūdeņu apjomu datiem, tiek plānotas ar jaudu 100 m3/diennaktī. Tās veidos divas BIO-50 tehnoloģiskās līnijas. Projekta ietvaros, viena no projekta aktivitātēm ir arī NAI darbības prototipa izveide turpat Nākotnes ciemā, kas būs gluži kā dabaszinātņu “zaļā klase”, - lai ikvienam, kuru interesē šie tehnoloģiskie procesi, varētu demonstrēt, kā reāli darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, un ko cilvēkam savā rīcībā būtiski būtu jāievēro, lai saudzētu dabu.

Šogad - 2021. gadā noritēs plānoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrāde, konsultējoties ar tehnologiem un speciālistiem par efektīvākajiem un pareizākajiem risinājumiem, lai 2022. gadā, būvprojektu īstenojot, jaunās iekārtas varētu jau izbūvēt. Jelgavas novada pašvaldība šī gada budžetā projekta līdzfinansēšanai un ar projektēšanu saistītajām aktivitātēm paredzējusi 20 180 eiro apjomā.

Tiesa gan, jāņem vērā, ka COVID pandēmijas dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas garā perioda dēļ tiek bremzēta arī Jelgavas novada jaunā teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas procedūra, kas līdz ar to apdraud NAI izbūvi atbilstoši laika grafikam projektā.

Foto: Edgars Pogožeļskis