Novada ziņas
Nedēlas nogalē notiks Zemessardzes mācības

No 4. līdz 5. martam Jelgavas novada Valgundes pagastā norisināsies Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargu mācības, lai uzturētu un pilnveidotu vienības kaujas spējas.

Mācības norisināsies no 04.03.2023. plkst. 12.00 līdz 05.03.2023. plkst. 16.00, kuru laikā zemessargi apgūs taktiskos vingrinājumus Jelgavas novada Valgundes pagastā, Latvijas Valsts mežu teritorijā (skat.att).

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācības notiks diennakts tumšajā un gaišajā laikā. Mācībās plānots izmantot smago riteņu transportlīdzekļus, kas pārvietosies pa koplietošanas ceļiem. Gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā plānots izmantot salūtmunīciju, kas rada skaņu un dūmus, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Plānotais zemessargu skaits – līdz 50. Aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Zemessardzes aktivitātēm, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.