Projekti
Neklātienes vidusskola uzņems sadarbības partnerus no Francijas, Somijas un Slovēnijas

Iestājoties pavasarim, JNP sācies jaudīgs un daudzveidīgs Erasmus+ programmas projektu aktivitāšu realizācijas cikls, paverot jaunus apvāršņus, zināšanas un iespējas mūsu skolu izglītojamiem un pedagogiem.

No š.g. 28. marta līdz 1.aprīlim Neklātienes vidusskolas (NVSK) pārstāvji projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400 “On The Way To Self Directed Learning” ietvaros uzņems pie sevis sadarbības partnerus no Francijas, Somijas un Slovēnijas, lai kopīgi īstenotu pirmās kopīgās klātienes aktivitātes. Vizītes laikā viesus plānots iepazīstināt ar NVSK darbu, izmantotajām mācību pieejām un stratēģijām, kā arī īstenot apmācības par izglītojamo uztveres tipiem, to noteikšanu un šo zināšanu izmantošanu mācību materiālu izstrādē. Apmācības projekta ietvaros veiks RTU Tālmācības centrs un iegūtās zināšanas projekta turpmākajā gaitā ļaus izstrādāt inovatīvus mācību materiālus.

Vairāk informācijas par projektu