Projekti
Ņems aizņēmumus trīs būvniecības projektu realizēšanai

Jelgavas novada domes deputāti Finanšu komitejas sēdē izskatīja un uz šīs nedēļas domes sēdi virza lēmumprojektus, kas paredz Valsts Kasē ņemt aizņēmumus kopumā 904 908 eiro apjomā uzsākto būvniecības projektu noslēdzošo posmu realizēšanai.   

Lai noslēgtu paredzētos darbus SARC “Staļģene” telpu pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai, plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 390 469 eiro apmērā.

“Būvniecības darbi SARC “Staļģene” aizsākās pērn rudenī, kopumā 497 283 eiro vērtā projekta rezultātā būs veikti nozīmīgi telpu pārbūves darbi – atjaunota kapela, labiekārtots ēkas pagrabstāvs, kur izveidotas noliktavas telpas, veļas mazgāšanas telpa, labierīcības un atjaunota apkures katla telpa. Pie ēkas galvenās ieejas uzbūvēta nojume, ierīkots jauns panduss un ratiņkrēslu pacelšanas mehānisms. Ēkā izveidoti mūsdienu prasībām atbilstoši sanitārie mezgli, veikta elektroinstalācijas sistēmu un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa, apkures un ventilācijas sistēmas sakārtošana, izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, videonovērošanas sistēma, kā arī datortīklu, TV un izsaukuma sistēmas. Atbilstoši plānam būvdarbus uzsāka ar ēkas iekšpuses atjaunošanu, savukārt šī gada pavasarī plānots labiekārtot teritoriju - ieklāt pagalmā bruģi, izveidojot stāvlaukumu, piebraucamo ceļu un gājēju celiņus. Tiks izbūvēta lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma un granulu novietnes tvertne, kā arī uzbūvēta nojume dažādu pasākumu norisei, ierīkojot soliņus un atkritumu tvertnes, uzstādot āra apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris Juris Brūveris.

Atbilstoši iepirkumam projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana” būvdarbus veic uzņēmums PS “Delpro-Telms” par summu 474 293 EUR. Būvprojektu izstrādi par 9 196 EUR un autoruzraudzību par 1815 EUR objektam veica SIA “Namejs Plus”. Savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Lerix” par 11 979 EUR. Divu gadu laikā projektam piesaistīto Valsts kases aizņēmumu kopsumma būs 488 087  EUR, aizņēmumi ņemti uz 25 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības darbi ir noslēgušies šī gada 15. martā. Atbilstoši budžeta plānam, pašvaldība paredzējusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē 239 837 eiro apmērā, lai norēķinātos ar darbu veicējiem par šajā gadā paveiktajiem darbiem.

“Konkrētā projekta realizācijas gaita noritējusi veiksmīgi, neskatoties uz aizķeršanos laika grafikos, visi projektā plānotie darbi ir veikti un ēka šī gada martā jau ir nodota ekspluatācijā. Kopumā 506 883 eiro vērtā projekta rezultātā Valgundes pirmsskolā ir īstenota ārsienu konstrukciju un cokola daļas papildu siltināšana, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas renovācija, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas,  dabiskās ventilācijas sistēmas darbības uzlabošana, siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz ēkai, grīdas papildu siltināšana pirmajā stāvā, mansarda jumta papildu siltināšana, ūdensvada un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu sakārtošana. Ēkai ir novērsti siltumenerģijas zudumi un palielināta energoefektivitāte, kā arī veikta telpu paplašināšana un pārplānošana, radot bērniem gaišāku, mājīgāku un pievilcīgāku mācību vidi” komentē būvinženieris J. Brūveris. 

Projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” autoruzraudzību veica SIA “Livland Group” par summu  1210 EUR, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Lerix” par summu 12 040  EUR, savukārt būvniecības darbus par summu 493 633 EUR veica PS “Delpro-Telms”. Divu gadu laikā projektam piesaistīto Valsts kases aizņēmumu kopsumma būs 501 922 EUR, aizņēmumi ņemti uz 20 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Projektā “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā)” īstenošanai ir plānots ņemt aizņēmumu 274 602 eiro apmērā.

“Kopumā 1 775 533 eiro vērtā projekta rezultātā Zaļās muižas kompleksa agrākajā Zirgu staļļa ēkā un Katlu mājā būs veikti nozīmīgi apkures sistēmas izbūves darbi, ierīkojot jaunu apkures katlu. Tāpat veikti arī siltummezgla, ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas izbūves darbi, nomainītas elektroinstalācijas sistēmas un apgaismojuma ķermeņi, izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, videonovērošanas sistēma, kā arī datortīklu sistēma, pielāgojot telpas izglītības iestādes vajadzībām. Atbilstoši izstrādātajam būvprojektam Zirgu staļļa ēkas pirmajā stāvā ir izveidotas divas lielas restaurācijas laboratorijas – mūra un koka darbiem. Līdzās laboratorijām pirmajā stāvā ierīkoti sanitārie mezgli un ģērbtuves, savukārt ēkas otrajā stāvā tiks izveidota konferenču zāle un darba kabineti. Projekta ietvaros plānots ierīkot arī ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu, kur vienkopus būs iespējams uzglabāt visam muižas kompleksam nepieciešamo ugunsdzēsības ūdens daudzumu. Savukārt līdzās Zirgu stallim atrodas muižas kompleksa ēka, kur ierīkota apkures sistēma, kas apsilda ne vien blakus esošās ēkas, bet arī pašu muižu” atklāj J. Brūveris.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un atjaunošanas darbus objektā veic SIA “Bildberg” kopsummā par 1 731 600 EUR. Tehnisko projekta izstrādi ēkām veica SIA “Lūsis V” par 19 763 EUR, autoruzraudzību SIA “Vertti” par 12 076 EUR, savukārt būvuzraudzību veic SIA “Lerix” par 12 094 EUR.

Kopējās projekta izmaksas veido 1 775 533 EUR, no tām projekta ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežos” finansējums 68 576 EUR. Divu gadu laikā projektam piesaistīto Valsts kases aizņēmumu kopsumma būs 1 755 770  EUR, aizņēmumi ņemti uz 25 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.