Pašvaldība
Sniedzītis

Jelgavas novada dome pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos amatā apstiprinājusi Kasparu Sniedzīti. Viņš amata pienākumus sāks pildīt 2024. gada 2. janvārī.

Vadošā amatā pašvaldībā K. Sniedzītis strādā no 2017. gada un šajā laikā ir guvis daudzveidīgu profesionālo pieredzi pašvaldības darba organizēšanā, vadīšanā un uzraudzībā, veicis attīstības plānošanas dokumentu un teritorijas plānojumu izstrādes procesu virzību. Kopš 2021. gada jūnija ieņēmis Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu.

“Šo gadu laikā esmu ieguvis padziļinātu izpratni par valsts pārvaldes un pašvaldības darba organizāciju, attīstības plānošanas procesiem un budžeta izpildes kontroli. Manā pārraudzībā bijusi Eiropas Savienības fondu projektu, Valsts kases aizņēmumu un mērķdotāciju projektu ieviešana, dzīvokļu, zemju un nedzīvojamo telpu izmantošanas stratēģijas izstrāde. Labi pārzinu pašvaldības darbības tiesisko regulējumu un administratīvos procesus. Esmu komandas cilvēks un uzskatu, ka savstarpēja sadarbība un komunikācija ir priekšnoteikums veiksmīgai uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai,” bilst jaunais izpilddirektora vietnieks Kaspars Sniedzītis.

Jelgavas novada pašvaldība konkursu uz izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos amatu izsludināja šā gada jūlijā. Kopumā saņemti 13 pretendentu pieteikumi. 7 pretendenti uzaicināti uz darba interviju, bet par piemērotāko amatam atzīts K. Sniedzītis.