Izglītība
Nodrošinās bezmaksas ēdināšanu visiem novada bērniem

Ņemot vērā, ka 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tika apvienoti Jelgavas un Ozolnieku novadi, jaunizveidotās domes deputātiem jāpieņem daudzi lēmumi, tajā skaitā – par dažādiem atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem. Izskatot abu līdzšinējo novadu pašvaldību sniegtās brīvprātīgās iniciatīvas iedzīvotāju atbalstam, deputāti lēmuši tās saglabāt un līdzsvarot, piemērojot atbalstu apmērus.

Bijušajā Ozolnieku novadā bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta ikvienam izglītojamajam, tāpēc jaunizveidotās Jelgavas novada domes deputāti uzdevuši centrālajai administrācijai sagatavot budžeta grozījumus un piešķirt dotāciju bērnu ēdināšanas nodrošināšanai no pirmsskolas līdz 12.klasei.

Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par ēdināšanas pakalpojumu, kura ietvaros pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus 1805 bērniem pirmsskolas izglītības grupās un 3021 audzēknim klātienes vispārizglītojošajās skolās no 1. līdz 12.klasei, kopumā aptverot 4826 izglītojamos.