Projekti
Nordplus projektā "Manas izvēles brīvība" partneri prezentē ceturto video

Par spīti noteiktajiem ierobežojumiem un būtiskajām izmaiņām mūsu ikdienas dzīvē un paradumos, projektā “Manas izvēles brīvība” (Eng: Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060) darbs ne mirkli nav apstājies un projektā plānoto aktivitāšu īstenošana pamazām tuvojas noslēgumam.

Covid-19 pandēmija visā pasaulē ir izraisījusi būtiskas izmaiņas mūsu visu ikdienas paradumos, arī līdz šim tik ierastajā projektu īstenošanas kārtībā un gaitā. Ierastās mobilitātes un personu tikšanās iespējas nu ir pārceltas uz digitālo vidi, kā rezultātā esam strauji pavirzījušies digitalizācijas virzienā un projektos izvirzīto mērķu sasniegšanai daudz prasmīgāk protam pielietot dažādus digitālos rīkus. Arī šis projekts nav izņēmums - iepriekš plānoto piecu fizisko mobilitāšu vietā digitāli īstenotas trīs. Piektā, beidzamā, notika š.g. 11.maijā, lai prezentētu partneru sagatavotos video par personu ar intelektuālo invaliditāti tiesībām un pārrunātu ar projekta turpmāko īstenošanu saistītos jautājumus. Tikšanās laikā tika prezentēts katra partnera sagatavotais ceturtais video četru video sērijā un šajā reizē partneri bija izvēlējušies sekojošas tēmas: Tiesības dzīvot patstāvīgi un tikt iekļautam sabiedrībā (Latvija), Tiesības dzīvot un mirt cieņpilni (Igaunija), Tiesības teikt to, ko domāju (Lietuva), Tiesības pavadīt laiku dabā (Zviedrija), Tiesības izlemt, kur un ar ko es dzīvoju (Islande).

Lai gan aktivitāšu “pārnešana” uz digitālo vidi ir kā atbildes reakcija uz ierobežojumiem ceļot un tikties, tomēr tās nespēj atsvērt fizisku mobilitāšu piedāvātās iespējas un ieguvumus, sevišķi, ja runājam par personām ar vajadzībām. Lai šo lietu vērstu par labu, š.g. jūnijā tiek plānota projekta koordinatoru tikšanās, lai izskatītu iespējas noorganizēt sesto (extra) pasākumu ar visu projektā iesaistītajām personu (projekta komandu) iesaisti.

Projekta mērķis: personu ar intelektuālo invaliditāti vajadzībām radīt “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīkus (īsi video, kur pašai mērķgrupai piedaloties, tiek aktualizēta kāda konkrēta cilvēktiesība), lai palīdzētu mērķgrupai apzināties savas tiesības, palīdzētu izprastu tiesību jēdzienu, to esamību ikdienā un veicinātu personīgo izaugsmi.  Projektā iesaistītās personas ar invaliditāti, iesaistoties visos projekta īstenošanas etapos, rezultātā kļūs par pamat-tiesību vēstniekiem. Vairāk informācijas par projektu ŠEIT.