Projekti
Nordplus projektā "Manas izvēles brīvība" partneri prezentē otro video

Laikā, kad visā Eiropā tiek noteikti stingrāki ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai un mums visiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām ikdienas dzīvē, aktīvi turpinās darbs pie projekta “Manas izvēles brīvība” (Eng: Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060) aktivitāšu īstenošanas.

Š.g. 13.oktobrī projektā notika tiešsaistes tikšanās, lai prezentētu partneru sagatavotos video par personu ar intelektuālo invaliditāti tiesībām un pārrunātu projekta turpmāko attīstības gaitu. Tikšanās laikā tika prezentēts katra partnera sagatavotais otrais video četru video sērijā. Šajā reizē partneri bija izvēlējušies sekojošas tēmas: “Tiesības dzīvot patstāvīgi” – Lietuva; “Tiesības būt radošam” – Latvija; “Tiesības uz vides pieejamību” – Islande; “Tiesības būt līderim” – Zviedrija un “Tiesības uz saviem ienākumiem” – Igaunija.

Kopumā šī bija jau trešā tikšanās reize, kura, lai gan tai bija jānotiek klātienē, tomēr tika organizēta attālināti ar tiešsaistes rīka MS Teams palīdzību.

Par projekta īstenošanu attālināti stāsta tā koordinators A.Dobrovoļskis: “Ņemot vērā to, ka mūsu galvenā prioritāte ir visu mūsu veselība un projektā iesaistīta sociāli mazaizsargāta sabiedrības daļa, tad mēs, projektā iesaistītie partneri, esam vienojušies, ka projekta aktivitātes un nenoteiktu laiku tiek pārnestas no fiziskas mobilitātes uz virtuālo vidi. Šāda plānoto aktivitāšu īstenošana gan neļauj pilnvērtīgi sasniegt plānotos projekta mērķus, bet esošie tiešsaistes risinājumi atzīstami kā vidusceļš jebšu kompromiss, lai turpinātu sadarbību un nepārtrauktu darbu projektā”.

Attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem jāatzīmē, ka viens no šī projekta uzdevumiem ir arī vietējās sabiedrības iesaiste ar mērķi pievērst uzmanību jautājumiem par personu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrības procesos.

Sagaidāms, ka nākamā tikšanās ar trešā video prezentāciju notiks nākamā gada janvārī.

Projekta mērķis: personu ar intelektuālo invaliditāti vajadzībām radīt “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīkus (īsi video, kur pašai mērķgrupai piedaloties, tiek aktualizēta kāda konkrēta cilvēktiesība), lai palīdzētu mērķgrupai apzināties savas tiesības, palīdzētu izprastu tiesību jēdzienu, to esamību ikdienā un veicinātu personīgo izaugsmi.  Projektā iesaistītās personas ar invaliditāti, iesaistoties visos projekta īstenošanas etapos, rezultātā kļūs par pamat-tiesību vēstniekiem. Vairāk informācijas par projektu.