Izglītība
Noslēdzies 5.- 6. klašu erudītu konkurss “Mana valsts”

2022.gads mūsu valsts vēsturē iezīmējas ar svarīgām jubilejām: aprit 100 gadi, kopš darbojas mūsu valsts pamatlikums – Satversme,  100 gadi, kopš darbu uzsāk pirmā Saeima un 100 gadi Latvijas Republikas prezidenta institūcijai. Izpratni par Latvijas kā valsts uzbūvi vajadzēja apliecināt arī Jelgavas novada izglītības iestāžu skolēniem, kuri piedalījās gadskārtējā 5.-6.klašu erudītu konkursā “Mana valsts”, kas 2.decembrī notika Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes tautas namā. 

Konkursā piedalījās 11 komandas no Elejas vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Aizupes pamatskolas, Vilces pamatskolas , Vircavas pamatskolas un Vircavas pamatskolas Platones filiāles, Garozas pamatskolas un Kalnciema pagasta pamatskolas. Konkursa dalībniekiem vajadzēja zināt , kā ievēlē valsts prezidentu, kādi ir viņa pienākumi un funkcijas un jāpazīst līdz šim Latvijā ievēlētie valsts prezidenti.  Jāprot atbildēt  uz jautājumiem, kā darbojas Saeima, ko nosaka Satversme un kuri tās panti ir grozāmi tikai ar tautas nobalsošanā saņemtu atļauju.

Katra komanda ieradās uz konkursu ar sagatavotu “prezidenta runu”:

“ .. Latvija radās, pateicoties daudzu cilvēku gribai un drosmei, tas mūsu valsti darīja stipru. Arī jaunā paaudze ir gatava mainīt pasauli, parādot, ka ikviens var būt cīnītājs, lai stiprinātu Latviju šodien un nākotnē.”

“… lai kur arī dzīves gaitas mūs vestu, katram sirdī ir un paliek dzimtā zeme. Tieši tāpēc šodien tiekamies erudītu konkursā, lai vienotos savās zināšanās par Latviju.”

“..Mīļie klātesošie, neatlieciet savus mērķus uz vēlāku laiku, mācieties jau tagad! Attīstiet savus talantus un padariet Latviju labāku!”

“..Zemei, kuru sauc  Gudrība, nav robežu. Tā ir bezgala interesanta un saistoša. Bet pats galvenais – tieši gudri cilvēki ir mūsu valsts veidotāji. Jūs taču gribat būt gan savas dzīves, gan visas valsts veidotāji un saimnieki? Lai jums šodien izdodas pierādīt, ka esat cienīgi kļūt par labākajiem!”

“..katram Latvija nozīmē kaut ko citu. Dažiem tā ir dzimtene, bet citiem tā ir vieta, kur būt kopā ar draugiem un ģimeni, bet varbūt kādam tā ir vieta, kur būt sev pašam. Mēs katrs to mīlam savā veidā un gribam redzēt to stipru un skaistu.”

“..katram latvietim sirdī ir Latvija, un mūsos rit latviešu asinis, kas padara mūs stiprus, varošus, gudrus, gribošus un radošus ..”

“..aizejošais gads aizvien vairāk nostiprina pārliecību, ka mums jābūt vienotiem, lai nosargātu savu ģimeni, tautu, valsti un jau no mazām dienām jāapzinās, kas ir Tēvzeme, Brīvība ,Latvija.”

Konkursa mērķis  - veicināt piederības sajūtu savai valstij, veidojot izpratni par  valsts iekārtu un galvenajām institūcijām Latvijā – ir sasniegts. To  apliecina gan  šīs pārdomātās, pārliecinošās runas, gan konkursa rezultāti, jo visas komandas bija nopietni gatavojušās. Tomēr, kā jau konkursā, kāds ir bijis veiksmīgāks, zinošāks, pārliecinātāks.

Šogad Jelgavas novada 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkursā ‘Mana valsts” 1.vietu ieguva Ozolnieku vidusskolas 6. klašu komanda ( skolotāja Kitija Valeiņa), 2. vietu – Vircavas pamatskolas 5.-6.klašu komanda ( skolotāji Sandra Krēķe un Rolands Melderis), 3. vietu – Ozolnieku vidusskolas  5.klašu komanda ( skolotāja Kitija Valeiņa).

Visu godalgoto vietu ieguvēji kopā ar skolotājiem savu balvu – ekskursiju Saeimas namā- saņems 16.janvārī.