Projekti
Noslēdzies LEADER+ projekts "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā”

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā”. Projekta ieviešana tika uzsākta 2016. gada 28.septembrī. Projekta mērķis bija veicināt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot TLMS “Staļģene” audējām nepieciešamo aprīkojumu pasākumu īstenošanai.

Projekts tika realizēts Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, ar mērķi attīstīt vietējās kopienas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un veicināt latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu. Vietējiem interešu kolektīviem ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums savas darbības attīstībai un pasākumu veiksmīgai īstenošanai, tādējādi bagātinot brīvā laika kvalitatīvu pavadīšanu un veicinot teritoriju sabiedrisko dzīvi.

Rezultātā tika iegādāts:

  1. Lietišķās mākslas studijas "Staļģene" aprīkojums ar 10 statīvu iegādi, kas būs paredzēti audēju u.c. audumu darbu izstādīšanai;
  2. 10 saliekamo dārza galda un krēslu komplekti interešu kolektīvu darbības attīstīšanai un sabiedrisko aktivitāšu veiksmīgai īstenošanai, kā piemēram, izglītošanas un amatniecības nodarbībām, radošu rokdarbu prasmju attīstīšanai, māksliniecisku un praktiski izmantojamu darbu radīšanai individuāli un grupiņās, kā arī paredzēts piedalīties dažādos pasākumos un gadatirgos u.c.

Rita Sidraba TLMS “Staļģene” vadītāja stāsta: "Audējas sākušas 44. aušanas sezonu. Rudens iesākās ar Miķeļdienas ražas svētku tirdziņu kafejnīcas «Zemnieka cienasts» teritorijā. Austos darbus izlikām uz projektā iegūtiem statīviem un galdiem. Statīvi ir saliekami, kas atvieglo pārvadāšanu un uzstādīšanu. Tie veidoti trijos augstuma līmeņos un var uzlikt daudz darbu. Uz galdiem salikām nelielos darbus. Pavasarī IKSC “Līdumi” Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē veidosim izstādi ar plecu lakatiem no krāsainiem lina diegiem un izmantosim visus 10 statīvus."

Projektu īstenoja:  Biedrība “Iepazīsim sevi”

ELFLA finansējums sastāda 2994,75 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 332,75 EUR.

attels