Projekti
Noslēdzies projekts “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus”

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) projekts “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus”. Šī projekta izstrādes laikā projekta īstenotāji, uzklausot iedzīvotāju atsauksmes, nonāca pie secinājuma, ka veiksmīgi sakārtota dzīves telpa un apkārtējā vide veicinās estētisko audzināšanu, piederības, lepnuma un atbildības jūtu veidošanu Jelgavas novada cilvēkos.

Projekta ietvaros tika veikti dīķa atjaunošanas darbi -dīķa susināšana, gultnes attīrīšana, krasta attīrīšana no krūmiem un krasta daļas labiekārtošana.

Līdz ar projekta īstenošanu ir sakārtota un sakopta vieta pasākumu organizēšanai un atpūtai. Tagad šeit iespējams pavadīt brīvo laiku sportojot, dodoties pastaigās, baudot un elpojot svaigu gaisu, braucot riteni vai vienkārši lasot dīķmalā grāmatu un sauļojoties.

Papildus jau esošiem ikgadējiem pasākumiem: Bērnu svētki, Novada svētki, Leģendu nakts, Zemes diena, paredzēts organizēt arī citus kultūras, veselīga dzīvesveida veicinošus, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma izzinošus un izglītojoša rakstura publiskus pasākumus, kas norisināsies aptverot visu parka teritoriju. 

Projekta kopējās izmaksas 48 467 eiro, no kā Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa 21 467 eiro.

Bilde