Piektdien, 24.februārī Vilces tautas namā notika tradicionālā dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023” pusfināls, kurā piedalījās 34 Zemgales novada bērnu folkloras kopu dalībnieki, tostarp 6 dalībnieki no Vilces pamatskolas folkloras kopas “Rukūzīte’, 4 dalībnieki no Kalnciema vidusskolas folkloras kopas “Sudrabiņš” un pa vienam dalībniekam no Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas “Knipati” un Valgundes pagasta folkloras kopas “Nāburdzīte”.

Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un reģionālajiem bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatoriem, un tā mērķis ir dziedāšanas prasmju pilnveidošana un dziedāt vēlmes veicināšana bērnu un jauniešu vidē, rosinot daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota tautasdziesmu repertuāra apgūšanu un pielietošanu mūsdienu situācijā.

Katram konkursa dalībniekam bija jāizpilda divas tautas dziesmas bez pavadījuma, priekšnesumus vērtēja Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” dalībnieces Vineta Romāne un Katrīna Liepa.

Trīs Jelgavas novada dziedātājas – Gundega Sirvide no folkloras kopas “Knipati”, Elīna Zemeža no folkloras kopas “Rukūzīte” un Selīna Votinova no folkloras kopas “Nāburdzīte” ieguva I pakāpes diplomus un tiesības piedalīties konkursa finālā, kas notiks Rīgā 2023.gada 15.aprīlī.