Novada ziņas
Logo

SIA “Ozolnieku KSDU” 2023. gada 27. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Ozolniekos, Jelgavas novadā” īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts Ozolnieku ciemā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes granulu kurināmu katlu ar jaudu 0,4MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus: •Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER; •Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 716,195t CO2 gadā; •Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 0,4 MW nominālo jaudu; •Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu; •Paaugstinās siltumapgādes drošība Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: - būvprojekta izstrāde; - būvdarbi, iekārtu piegāde un montāža, nodošana ekspluatācijā; - būvuzraudzības veikšana būvdarbu laikā; - autoruzraudzības veikšana būvdarbu veikšanas laikā; Izvēlētā risinājuma kopējās izmaksas (neskaitot PVN) sastāda 300 000 EUR. ES līdzfinansējums tiek plānots 116 640 EUR apmērā.

Projektu plānots īstenot 11 mēnešu laikā.