Projekti
Noslēgušās vasaras nometnes Jelgavas novada bērniem

Vasaras brīvlaikā, kad skolēni atpūšas no mācību gaitām, trijos Jelgavas novada pagastos bērniem un jauniešiem bija iespēja apmeklēt biedrības “Zariņš&Co” organizētās bezmaksas nometnes. Tā ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, izpausties radošās nodarbībās un apgūt jaunas prasmes.

Jūnija mēnesī Elejas pagasta Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrā jau septīto gadu notika dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”, kurā piedalījās 20 Elejas pagasta bērni, no tiem 12 bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Nometnes radošās nodarbības vadītāja Inga Andrejeva ir ļoti priecīga, ka  nometnes mērķis ir attaisnojies un šo divu nedēļu laikā bērniem varēja sniegt iespēju pavadīt laiku draudzīgā un labvēlīgi noskaņotā gaisotnē, izmantot to lietderīgi, celt bērnu un jauniešu pašapziņu un rīcībspēju, iegūt jaunas zināšanas dažādās jomās. Nometnes laikā bērniem un jauniešiem notika dažādas sportiskas aktivitātes, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu, sporta spēles kopā ar Dobeles jauniešiem no Sarkanā Krusta, pērļošanas un stikla apgleznošanas nodarbības, gleznu un apsveikuma kartiņu veidošana, izglītojošas ekskursijas uz Tērvetes dabas parku un Tīsu bāzi, kā arī daudz dažādu citu aktivitāšu. Nometnes noslēguma dienā bērni paši cepa kūciņas ar ko cienāt viesus un vecākus, un vecākiem bija sagatavota dāvana – foto galerija video formātā par bērnu aktivitātēm visas nometnes garumā.

Jūlija mēnesī (5 diennaktis) jau piekto gadu pēc kārtas Jelgavas novada Platones pagasta izglītības iestādē notika diennakts nometne “Laipa”, kurā piedalījās 30 Jelgavas novada izglītības iestāžu 6. un 7.klašu skolēni, no tiem 10 bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Nometnes mērķis: skolēnu patriotiskās audzināšanas veidošana, iesaistot jauniešus vēstures un kultūras izzināšanā un savu spēju attīstīšanā. Nometni vadīja Ineta Freimane. Nometnes dalībnieki katru dienu pavadīja izbraukumos, apmeklējot gan novada greznās un vēsturiskās muižas, gan arī iepazīstoties ar amatniekiem – dažādu vēsturisku arodu pratējiem. Tika apgūtas arī citas prasmes, saistītas ar šo vēstures posmu: senās dejas un muižas spoku stāstu sacerēšana. Nometnes ietvars dalībnieki apmeklēja arī Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju, lai piedalītos nodarbībā Zemgales sētā. Protams, nometnē bija arī dažādas izglītojoši izklaidējošas aktivitātes: peldēšanās jūrā, Latviešu filmu vakars un danču vakars

Augusta mēnesī (10 darba dienas) Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā jau desmito gadu pēc kārtas notika dienas nometne “Stropiņš”, kurā piedalījās 20 bērni, no tiem 5 bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 7 līdz 15.gadiem. Ikgadēji radošās nodarbības vadīja Smaida Vērza. Katra nometnes diena tika iesākta ar radošu pieeju darbam - veidojot, līmējot, zīmējot, locot, krāsojot. Zēni veidoja dažādas un krāsainas pilis no otrreiz izmantojamiem materiāliem, gatavoja piekariņus, foto rāmīšus, sapņu ķērājus. Savukārt meitenes veidoja dažādus darbus no dzijas, lentītēm, pērlītēm, zīmēja un veidoja uz kanvas. Bērniem ļoti iepatikās darboties ar cietējošo plastiku veidot dažādas glezniņas un figūras. Protams, katrs rīts aizsākās ar rīta rosmi, kurā aktīvi piedalījās visi dalībnieki. Bērniem bija iespēja izbaudīt arī brīvo laiku, skatīties latviešu tautas pasaku animācijas, zīmēt uz bruģa, spēlēt bumbu. Kā katru gadu “Stropiņā” norisinājās arī sporta diena brīvās izvēles stilā. Tika izveidotas stafetes piemērojot tās dažāda vecuma bērniem. Radošo darbnīcu laikā bērni arī dziedāja un mācījās dziesmu vārdus. Noslēguma pasākumā bērni bija sagatavojuši un dziedāja vairākas dziesmas. Bērniem tika pasniegtas “ABLV Charitable Foundation” dāvanas par kurām visi bija ļoti priecīgi un lielā sajūsmā, kā arī svinot nometnes desmitgadu jubileju – noslēgumā visiem bija iespēja mieloties ar svētku kliņģeri. Pēdējā nometnes dienā bērni devās ekskursijā uz Baskāju taku Ķemeros. Bērni bija sajūsmā par šīm divām saulainajām vasaras nedēļām.

Biedrības “Zariņš&Co” un visu radošo nodarbību vadītāju vārdā izsaku lielu paldies Jelgavas novada pašvaldībai un ABLV Charitable Foundation par finansējumu un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Nometnes tika īstenotas ABLV Charitable Foundation grantu programmas „PALĪDZĒSIM IZAUGT!” projekta „Nometnes Jelgavas novada bērniem” ietvaros. Šajā projektā tika organizētas 3 nometnes: no 9.līdz 22.jūnijam Jelgavas novada Elejas pagastā dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”, no 10.līdz 14.jūlijam Jelgavas novada Platones pagastā diennakts nometne “Laipa” un no 31.jūlija līdz 11.augustam Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā dienas nometne “Stropiņš”. Nometnēs kopā piedalījās 73 Jelgavas novada bērni un jaunieši. Projektu īstenoja biedrība „Zariņš&Co” ar Jelgavas novada pašvaldības un ABLV Charitable Foundation finansiālo atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:

biedrības „Zariņš&Co” valdes priekšsēdētājs Jānis Zariņš   Vasaras nometnes Jelgavas novada bērniem

ABLV logo