Projekti
Noslēgusies divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija Vilces muižā

Lai veicinātu Vilces muižas attīstību, popularizēšanu un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros tika īstenots projekts “Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija”.

Restaurācijas un konservācijas darbi Vilces muižas telpās intensīvāk atsākās pēc 2018. gadā veiktās arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas. Izpēti veica arhitekte Kristīne Veinberga. Izpētē tiek rekomendēts saglabāt visus vēl esošos vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus. Divviru koka durvis ar virsgaismu (datētas ar 1830.-1840.g.) ir vienas no muižas izpētes rezultātā rekomendētajiem saglabājamajiem būvgaldniecības izstrādājumiem. 19. gadsimta 30. -40. gados durvis veda uz muižas dārzu, bet šobrīd uz 1880. gadā piebūvēto koka verandu.

Uzsākot restaurācijas darbus, tika veikta durvju pirmsizpēte, kuras laikā tika konstatēts, ka durvju kopējais konstruktīvais stāvoklis ir apmierinošs. Nebija manāmu trupes bojājumu, bet bija dažāda rakstura mehāniski bojājumi: iesitumi, lūzumi, naglu vietas, izkrituši zari, visaptveroši mehāniski bojājumi, kas radušies iepriekš veikta durvju apdares slāņa attīrīšanas procesā, bojāts durvju profilējums, trūkst durvju vērtņu noseglīstes. Durvju krāsas slānis ir attīrīts, bet atsevišķās vietās vēl tomēr saglabājušies daļēji krāsas slāņi. Iepriekš veikta remonta laikā plaisas aizdarītas ar tepi un durvju virsma lakota. Virsloga stiklojuma tepe saplaisājusi, daļēji sadrupusi. Virsgaismas logs iestiklots ar divām stikla rūtīm, kas vēlākā periodā pārklātas ar līmplēvi - to noņemot, var secināt, ka viena no rūtīm ir saglabājusies oriģināla (raksturīgiem gaisa burbulīšiem, viļņaina 2mm bieza), bet otra mainīta vēlākā laika periodā.

Restaurācijas darbi tika veikti, ievērojot restaurācijas programmu, un pēc darbu beigšanas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē tika iesniegta durvju restaurācijas pase.

Restaurācijas darbu laikā tika veikts:

 1. Fotofiksācija pirms restaurācijas.
 2. Izvērtētas vietas, kur saglabājies daļējais krāsojums.
 3. Durvju vērtņu un virsloga demontāža restaurācijai darbnīcā.
 4. Aprīkojuma demontāža un attīrīšana no krāsas slāņiem un korozijas. Tērauda detaļu apstrāde ar pretkorozijas sastāvu. Fiksatoru remonts.
 5. Jaunu tērauda detaļu (fiksatora pretplāksnes) izgatavošana pēc esošā parauga.
 6. Durvju vērtņu un kārbas attīrīšana no lakas. Attīrīšana no nestabilās tepes.
 7. Virsloga stiklu izņemšana, marķējot un saglabājot stiklu stiklošanai. Stiklu attīrīšana no līmplēves.
 8. Virsloga gropju attīrīšana no tepes. Rāmja attīrīšana no lakas.
 9. Bojājumu uzmērīšana un fotofiksācija.
 10. Durvju/ aplodas/ virsloga rāmja protezēšana.
 11. Jaunu detaļu - noseglīstu izgatavošana pēc esošā parauga, kas pieejams virslogam(izmanto 1.šķiras jaunu priedes kokmateriālu ar taisnu šķiedru un bez bojājumiem).
 12. Durvju/ aplodas/ virsloga rāmja apstrāde ar lineļļu 3 reizes.
 13. Nenozīmīgu plaisu un savienojuma vietu tepēšana ar lineļļas tepi.
 14. Virsloga stikla iestiprināšana ar lineļļas tepi.
 15. Durvju vērtņu un virsloga montāža vietā.
 16. Fotofiksācija pēc restaurācijas.

Restaurācijas darbus veica restauratore Zane Jasone.

Restaurācijas darbi tika veikti projekta Nr. 20/1-14.2/K 43 “Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija” laikā,  Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros.

 

Foto iesūtīja restauratore Zane Jasone

Logo