Novada ziņas
EUROPE DIRECT centra pieredzes apmaiņas vizīte uz Kipru

Decembra sākumā EUROPE DIRECT centra Jelgavā komanda devās pieredzes apmaiņā uz Kipru. Vizītes ietvaros apmeklētas pašvaldības, to iestādes un ES informācijas sniedzēju institūcijas.

Vizīte Kiprā sākās ar Athienou pašvaldības apmeklējumu. Tā ir neliela pašvaldība ar 7 tūkstošiem iedzīvotāju, kas atrodas netālu no Turcijas okupētās Kipras robežas. Pašvaldība lepojas ar brīvprātīgā darba pieredzi un tradīcijām, kas te veidojušās jau no pagājušā gadsimta septiņdesmitiem gadiem un tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Tā, piemēram esošais pašvaldības priekšsēdētājs, kas pats veic daudz brīvprātīgu pienākumu, brīvprātīgajā darbā iesaistījis savu dēlu, kas palīdz senioru centram – gan aizvedot seniorus, kas pārvietojas ratiņkrēslā, uz jūru un pastaigā, gan palīdzot senioru nama ikdienas darbos. Šo brīvprātīgā darba pieredzi Athienou pašvaldība pieteikusi URBACT programmā kā labās prakses piemēru, ar ko jau otro projektu uzsaukumu dalās ar citām pašvaldībām Eiropā. Pašvaldībā jau 1970. gadā izveidota pašvaldības brīvprātīgo padome, kuras paspārnē darbojas gan Kleanthios senioru centrs, gan Constantineleneion dienas centrs, gan bērnudārzs bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, kā arī sociālās labklājības padome, kas lemj par nepieciešamo palīdzību, izstrādājot atbilstošas sociālās programmas, un saziedoto līdzekļu izlietojumu. Senioru centrā šobrīd uzturas 36 seniori, kam nepieciešama 24 stundu aprūpe diennaktī. Senioriem tiek piedāvātas dažādas nodarbības – vingrošana, rokdarbi, mūzika, centram ir sava baznīca. Abi centri 35 – 40% apmērā tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, pārējo finansējumu tiem jāatrod pašiem, piesaistot ziedojumus gan pārtikas produktu veidā, ko ziedo vietējo pārtikas ražotāji, gan pieaicinot brīvprātīgos, kas, piemēram, izmanto dienas centra aprīkojumu un šajā pirmsvētku laikā cep tradicionālos cepumus vai šuj mežģīņu izstrādājumus, kas ir sens tradicionālās amatniecības veids Kiprā, tos pēc tam pārdodot un naudu novirzot centru uzturēšanai. Apskatījām arī garšvielu dārziņu pie senioru centra, kuru veidojuši bērni un skolēni kopā ar senioriem, tā veidojot paaudžu sadarbību un savstarpēju sapratni. Pašvaldības brīvprātīgo padomei var pievienoties jebkurš iedzīvotājs, kļūstos par tās biedru. Šajā padomē par inovatīvu pieeju tiek uzskatīta cieša sadarbība starp brīvprātīgajiem un valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi nodrošinot iespējami labākus sadarbības rezultātus. Tāpat par inovatīvu tiek uzskatīta vienota pieeja visām sociālajām problēmām, un tās tiek apkopotas un risinātas vienā institūcijā. 

Pašvaldības ēkā atrodas arī neliels muzejs (Kallinikeio muzejs), kura arheoloģiskā kolekcija satur atradumus un mākslas darbus, sākot no vēlā bronzas laikmeta (1600. – 1050.gads p.m.ē.) līdz hellēnisma laikam (310. – 30. gads p.m.ē.), tādējādi apliecinot šis teritorijas vēsturisko dzīvesveidu un reliģiskos uzskatus. Savukārt, etnogrāfiskā kolekcija prezentē dzīvi pašvaldībā 20. gadsimtā, iepazīstinot ar venēciešu stila mežģīņu darināšanu, maizes un siera ražošanu, varonīgiem cilvēkiem. Tāpat muzejā apskatāmas mūka Kallinikos Stavrovouniotis radītās ikonas, kas darinātas bizantiešu un renesanses mākslas stilu ietekmē. Arī muzeju vada brīvprātīgs darbinieks.

Vizītes laikā apmeklējām pašvaldības izveidoto bērnudārzu bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. Naudas līdzekļus bērnudārza celtniecībai ziedojis miljonārs, kas dzimis Athienou, bet dzīvojis ASV. Bērnudārzā šobrīd ir 50 mazuļi līdz 3 gadu vecumam un to pēc valsts bērnudārzu darba laika beigām (pl. 13.00) apmeklē vēl 20 bērni virs 3 gadu vecuma, kuru vecāki strādā. Bērnudārzā grupiņā līdz 2 gadu vecumam uz 15 bērniem ir viens pedagogs, no 2 – 3 gadu vecumam uz 24 bērniem. 

Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī siera ražotne, kas ražo tradicionālo halloumi sieru, kas iekļauts ES aizsargājamo produktu sarakstā. Rūpnīca darbojas kopš 1978. gada, tajā nodarbināti 140 darbinieki. 90% saražotā siera tiek eksportēts uz citām Eiropas valstīm, Jaunzēlandi, Austrāliju. 

Larnakā vizītes ietvaros apmeklēta Larnakas pašvaldība un EUROPE DIRECT centrs. Pašvaldība ir aktīva dažādos ES projektos, piemēram, Horizon 2020 – saistībā ar zilo  ekonomiku (jūra), CERV (saistībā ar imigrantu vajadzību apzināšanu pašvaldībā), tāpat arī projektos, kas uzlabo šauro pilsētas ieliņu vides pieejamību cilvēkiem ratinkrēslā vai māmiņām ar bērnu ratiņiem. Arī Larnakā ir izplatīta brīvprātīgo kustība, jauniešiem par dalību šajās aktivitātēs tiek izsniegti sertifikāti, kas tiek ņemti vērā, stājoties augstskolās. Pašvaldībā ir nodibināta arī jauniešu padome, jo pašvaldībai ir svarīgi, lai viņi ar savām idejām un ieteikumiem iesaistās pašvaldības darbā. Ņemot vērā enerģētikas krīzi un pieaugošās resursu cenas, Kiprā visām jaunuzceltajām mājām obligāta prasība ir saules paneļi. Šobrīd Kipras pilsētām raksturīgu ainavu uz jumtiem veido ūdens tvertnes, kas saulē sasilst, tādējādi nodrošinot silto ūdeni. 

Nikosijā tika apmeklēts Emphasys centrs, kas ir privāta mācību iestāde. Centrs savu darbību sāka 1998. gadā kā datorapmācību centrs. Pirmais projekts, ko centrs īstenoja, bija Grundvig programmā un paredzēja, ka mazbērni darbosies kopā ar saviem vecvecākiem un apmācīs viņus datorprasmēs. Pamazām, piesaistot projektu finansējumu, centrs ir izaudzis līdz iestādei, kurā strādā 20 darbinieki un šobrīd tiek ieviesti 72 projekti. Tajā ir izglītības nodaļa, projektu nodaļa (pamatā tiek ieviesti ERASMUS+, Justice un AMIF programmu projekti), IKT nodaļa, programmu un aplikāciju izstrādes nodaļa, kā ari centra lepnums – STEAM nodaļa un programma, kas piedāvā dažādus apmācību līmeņus: STEAM Kids (8 – 12 gadus veciem bērniem), STEAM Code (13 – 15 gadus veciem bērniem), STEAM Experts (16 – 18 gadus veciem jauniešiem). STEAM ir izglītojoša pieeja mācībām, kas iekļauj zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics). Centrā izveidota datorklase, STEAM laboratorija ar datorspēlēm, 3D modelēšanu un printēšanu, CNC lāzeru, robotiku, kodēšanu ar dronu, tāpat šeit iekārtota moderni aprīkota ierakstu studija. Centrs ir atvērts kļūt par partneri ERASMUS+ projektos. 

Vizītes ietvaros apmeklējām Nikosijas Universitātes bibliotēku, kas ir EUROPE DIRECT centra Nikosijā uzturošā institūcija. Bibliotēka celta no 2011.-2018. gadam, to iekļaujot vidē un tās formā iedvesmojoties no apkārtējās dabas ainavas – kalnu virsotnēm. Tās ieeja veidota kā ala, savukārt augšējais stāvs izbūvēts kā moderns kosmosa kuģis, veidojot pārsteidzošu kontrastu. Bibliotēka izmaksāja 34 miljonus eiro, 8 miljoni bija sponsoru ziedojums. Bibliotēkā pieejamas 900 vietas lasītājiem – gan studentiem, gan apmeklētājiem un viesiem. Augstskolā mācās ap 9000 studentu.