Projekti
Noslēgušies Lielvircavas muižas kungu nama atsevišķu otrā stāva telpu un būvdetaļu atjaunošanas darbi

Lielvircavas muižas kungu māja ir Valsts vietējās nozīmes kultūras piemineklis Nr. 5240, būvēta klasicisma periodam raksturīgā stilistiskā, laika periodā no 1803.-1808.gadam. Paplašināšanas un pārbūves darbi veikti 1853.gadā. Lai veicinātu Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā un nodrošinātu pakāpenisku muižas visu telpu pieejamību, tika realizēts projekts “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana”, kura gaitā tika veikti muižas kreisā spārna atsevišķu telpu atjaunošanas darbi, iekļaujot ieejas parādes durvju, centrālo kāpņu restaurāciju, kā arī veikti citi specializētie montāžas darbi.

Veicot atjaunošanas darbus tika demontēta sekundārā starpsiena starp telpām T207 un T208 muižas otrajā stāvā, tā telpa atguva savu sākotnējo plānojumu. Telpā tiks izvietota muižas un kungu mājas vēstures ekspozīcija, muižas īpašnieku portretu kopijas (šobrīd jau ir izgatavotas 12 kopijas), apraksti par muižas vēsturi (pēc iztulkotā materiāla, ko iesūtīja Barons fon Klopmans ), kā arī tiks eksponēti Klopmanu dzimtas sieviešu portretu apģērbu replikas.

Projekta realizācijas laikā tika īstenots izvirzītais mērķis:

  • atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā;
  • attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.

Projekta “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 75 728,85 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (  ELFLA) finansējums ir 45 000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 30 728,85 EUR .

Atjaunošanas darbus veica SIA “Warss +”, būvuzraudzību veica SIA “Būves birojs” un autoruzraudzību veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

 

Projekta vadītāja: Ella Popesko

Projekts Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003 “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Logo