Novada ziņas
Noslēgusies pašvaldības kapsētu digitalizācija, iedzīvotāji aicināti iepazīties ar pieejamajiem datiem un tos papildināt

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu elektronisko uzskaiti un nodrošinātu iedzīvotājiem viegli pieejamu informāciju, visās Jelgavas novada pašvaldības kapsētās ir veikta kapu digitalizācija. 

Kapsētu digitalizāciju īstenoja SIA “CEMETY”, kas ir arī digitalizēto kapsētu informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādātājs un apkalpotājs. Uzņēmums veica apbedījuma datu inventarizācija un digitalizāciju - kapsētas un tās infrastruktūras objektu uzmērīšanu, apbedījumu datu uzskaiti, ievadīšanu sistēmā, datu kvalitātes kontroli un fotogrāfiju pievienošanu. Informācija par apbedītajām personām un apbedījumu atrašanās vietām ir pieejama publiskajā datu bāzē www.cemety.lv

Jelgavas novada pašvaldības pārziņā ir 62 kapsētas ar kopējo platību 64, 23 hektāri. Apkopota informācija par 31 878 atpazītiem un 10 810 nezināmiem apbedījumiem.

Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar kapsētu digitālo karšu datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, iesniedzot informāciju mājaslapā www.cemety.lv vai Jelgavas novada kapsētu pārziņiem.