Projekti
Noslēgusies projekta ”Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošana

Projekts ”Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” ir jaunatnes lietu koordinatoru virzīta iniciatīva, kas dod iespēju jauniešiem lauku apvidos izmantot savu potenciālu un organizēt dažādus pasākumus brīvā dabā. 

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas divas 6x3 m teltis un viena 3x3 m telts ar Jelgavas novada simboliku. Ļoti bieži jaunieši, organizējot dažādus pasākumus brīvā dabā, saskaras ar problēmu, ka nākas pasākumus atcelt vai pārcelt slikto laikapstākļu dēļ. Lielisks risinājums ir šādu modulāro telšu iegāde, kas ļautu kvalitatīvāk organizēt pasākumus, neuztraucoties par laika apstākļiem. 

Jau šosestdien, 24.septembrī, Līvbērzes estrādē tiek organizēta "Jauniešu diena", kur sabrauks vairāk nekā 100 jaunieši. Jelgavas novada darbam ar jaunatni sistēmu veido jaunatnes lietu speciālists, kas atbild par jaunatnes jomas plānošanu, koordinēšanu un attīstību novadā. Savukārt jaunatnes lietu koordinatori pagastos veic praktisko darbu ar jauniešiem, jauniešu centri ir kā resursu bāze jauniešu iniciatīvu veidošanā. Šobrīd jauniešu centri ir Elejā, Jaunsvirlaukā, Svētē, Vircavā, Vilcē, Kalnciemā, Ozolniekos, Brankās un Ānē.

Paredzēts, ka teltis varēs izmantot arī citu novada aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai, piemēram, aktivitāšu centriem, uzņēmēju un mājražotāju tirdziņiem, bāriņtiesas pasākumiem, kā arī sporta un brīvdabas kultūras pasākumiem. 

Projekta ”Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošanas kopējās izmaksas ir 11 986,26 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir  9 900,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 2 086,26 EUR.

 
Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000006 “Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.