Projekti
Noticis praktisks seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija” deinstitucionalizācijas procesa kontekstā

9. novembrī VSIA “Slimnīca “Ģintermuža”” notika seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija”. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki – Jelgavas novada sociālā dienesta sociālie darbinieki, Jelgavas novada bāriņtiesas locekļi un Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra darbinieki.

Semināra lektoriem ir ilgu gadu pieredze garīgās veselības jomā un līdz ar to sniegtā informācija bija īpaši vērtīga – zināšanās un praksē balstīta.

Bija iespējams gan uzzināt par VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” nodrošinātajiem pakalpojumiem, gan šo pakalpojumu saturu un ietvaru.

Semināra ietvaros tika veidota speciālistu izpratne par personu ar garīga rakstura traucējumiem slimību izpausmēm un to uzvedības un saskarsmes īpatnībām, kā arī izprast šo personu iespējas un vajadzības valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. Tāpat tika pārrunāti jautājumi saistībā ar deinstitucionalizācijas procesa riskiem un ieguvumiem.

Seminārs tika organizēts EK programmas Eiropa pilsoņiem projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.

attels