Iedzīvotājiem
Foto

Jelgavas novada pašvaldība 25. aprīlī plkst. 14.00 Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37 uz atceres pasākumu aicina Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekus. Reģistrācija pasākumam no plkst. 13.30.

Šogad aprit 38 gadi kopš Ukrainā notika Čornobiļas AES avārija, kuras seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās aptuveni 800 tūkstoši cilvēku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm. Pēc Jelgavas novada Labklājības pārvaldes rīcībā esošiem datiem, novadā dzīvo aptuveni 40 Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Ar tiem, kuri jau iepriekšējos gados ir piedalījušies atceres pasākumos un atstājuši savus kontaktus, sazināsies Sociālā dienesta darbinieki. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Sarmītei Strodei pa tālr. 26110405.

Pasākumā klātesošos uzrunās Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas vadība, kā arī biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” pārstāvji. Ar muzikālu priekšnesumu priecēs mūziķe Ineta Rudzīte. Tradicionāli pasākuma laikā  tiks uzņemta kopbilde.

Atgādinām, ka Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, līdz 30. aprīlim tiks izmaksāts ikgadējais pabalsts veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem - pabalsta apmērs šogad ir 100 eiro līdzšinējo 50 eiro vietā.

Tie Jelgavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kas pieteikumu ikgadējam pabalstam pašvaldībai iesnieguši iepriekš, pabalstu šajā gadā saņems automātiski un ar atkārtotu iesniegumu pašvaldībā nav jāvēršas.

Savukārt novadā no jauna deklarētiem iedzīvotājiem, kas ir Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai avārijas rezultātā cietušās personas, un tiem, kam gada laikā veiktas izmaiņas sākotnējā pieteikumā norādītajā informācijā, piemēram, mainīts vārds, uzvārds, personas kods, kredītiestādes konta numurs,  ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas novada Labklājības pārvaldē. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai pieejama Labklājības pārvaldē un elektroniski ŠEIT.

Iesniegumā obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī jāpievieno Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka, avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija. Labklājības pārvaldei adresētu iesniegumu var iesniegt elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: labklajiba@jelgavasnovads.lv vai dome@jelgavasnovads.lv, pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai klātienē jebkurā no Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Foto: Jelgava.lv