Projekti
Notiks vebinārs par izsludināto LEADER projektu konkursa 11. kārtu

Aicinām piedalīties ZOOM vebinārā par projektu konkursa “Sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem” atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.

07.01.2022. biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Kārta tika izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu varēs iesniegt no 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 7. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums 112 821.80 EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 11 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.

Šajā konkursā tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija un Informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji pieejama šeit: Uzzini vairāk

Reģistrējies un saņem saiti vebināram