Projekti
Novada dome atbalsta līdzfinansējumu trīs projektu pieteikumiem

Jelgavas novada domes 28. septembra sēdē apstiprināja iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu trīs projektiem, kas pagājušajā nedēļā iesniegti Lauku partnerība “Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 EUR apmērā un piesaistot iespējamos ELFLA projekta līdzekļus 81 000 EUR apmērā, iecerēts nākamā gada laikā novadā ierīkot gājēju-veloceliņus Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos, savukārt Elejas pagastā veikt labiekārtošanu Elejas parkā attīrot un sakārtojot dīķi un tā apkārtni.

Projektu apstiprināšanas rezultātā iecerēts 2017. gada sākumā veikt būvprojektu izstrādes, kam sekotu iepirkuma izsludināšana būvdarbiem.

Par projekta “Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” nepieciešamību vietējie iedzīvotāji ir izteikušies ikmēneša iedzīvotāju sapulcēs un apspriedēs. Projekts nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema iedzīvotājiem. Plānots, ka jaunuzceltos celiņus izbūvētu stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu, skolu, veikalu, autobusa pieturu un citām pagasta iedzīvotājiem nepieciešamām pakalpojuma sniegšanas vietām. Kopējās izmaksas ir 130 000 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums būtu 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 103 000 EUR, kuru projekta apstiprināšanas gadījumā plānots aizņemties Valsts kasē.

Nākamā gada laikā iecerēts apvienoto gājēju-veloceliņu izbūvēt arī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā. 290 metrus garais un 2,5 metrus platais celiņš atrastos paralēli valsts autoceļam P94 Jelgava-Staļģene-Code.

Vietā, kur paredzēts gājēju-veloceliņš iedzīvotāji uz ciemata centrā esošo Staļģenes vidusskolu, Izglītības un aktivitāšu centru „Līdumi”, Staļģenes bērnu un jauniešu centru, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Jaunsvirlaukas filiāli, ģimenes ārsta praksi, zobārstu, aptieku, pagasta pārvaldi, bibliotēku un tirdzniecības centru, pārvietojas pa autoceļa brauktuves malu, kas šajā posmā ir jo sevišķi bīstami, jo ceļš met līkumu. Minēto ceļa posmu izmanto ciemata iedzīvotāji dodoties arī uz iekārtoto atpūtas vietu - piestātni Lielupes krastā, autobusa pieturu, kā arī skolēni uz tālāk esošo Salgales mūzikas un mākslas skolu. Ieceres īstenošanai kopējais nepieciešamais finansējums ir 44 000 EUR, no kuriem ELFLA projekta summa būtu 27 000EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums sastādītu 17 000EUR.

Trešais projekts paredz veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt tā pievilcību apmeklētājiem, veicot dīķa atjaunošanas darbus. Elejas muižas parks veidots 19. gadsimta sākumā, kad parka DR stūrī tika izveidots arī mākslīgs dīķis, kas ieskauj nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi, dīķa krasti aizauguši līdz ar to ievērojami samazinājies dīķī esošais ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus apstākļus dīķī dzīvojošajām zivīm, kā arī izveidojušais ūdenszāļu aizaugums nav estētiski pievilcīgs.

Piesaistot projekta finanses, plānots veikt dīķa atjaunošanas darbus – susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu no krūmiem nevērtīgiem kokiem. Labiekārtojot un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašinātos iespējas, kur rīkot dažādus pasākumus - līdzās ierastajiem novada svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu naktij turpmāk ap dīķa teritoriju varētu organizēt arī veselīga dzīvesveida veicinošus vai dabas mantojuma izzinošus pasākumus. Projekta apstiprināšanas gadījumā kopējās projekta izmaksas būtu 47 092 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums būtu 27 000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldība ieguldītu 20 092 EUR.