Projekti
Novada speciālisti praktizējas lauku uzņēmējdarbības veicināšanā

Jelgavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kuras 2016. gadā uzsākušas īstenot pārrobežu atbalsta programmas URBACT projektus, kuru mērķis ir izstrādāt integrēto darbības plānu katra projekta noteiktajā jomā.

Ņemot vērā novada atrašanās vietu un ekonomisko specializāciju, Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā AGRI–URBAN, kura tēma ir  nodarbinātības veicināšana lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā mazās un vidējās pašvaldībās. Projekts 2 gadu garumā risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības - pārtikas apgādes sistēmā.

Jelgavas novada mērķis šajā projektā ir lauku uzņēmējdarbības dažādošana, tādējādi motivējot  iedzīvotājus veidot un bāzēt savu uzņēmējdarbību lauku teritorijās.

Laikā no 10. līdz 12. oktobrim projekta AGRI–URBAN ietvaros Jelgavas novada pašvaldības speciālisti apmeklēja Valonijas reģionu Beļģijā, lai iepazītos ar šī reģiona pieredzi lauku uzņēmējdarbības atbalstīšanā.

Vizītes laikā beļģu kolēģi projekta dalībniekus iepazīstināja ar mobilo laboratoriju – ar virtuvi aprīkotu smago automašīnu, kas pēc pieprasījuma izbrauc uz apdzīvotām vietām un iedzīvotājiem māca konservēt augļus un dārzeņus, tādējādi pagarinot to uzglabāšanas laiku. Mobilās laboratorijas personāls iemāca mājsaimniecēm, kā neapēsto zupu saglabāt svaigu vēl 3 mēnešus. Mobilā laboratorija tika iegādāta ES Sociālā fonda ietvaros ar mērķi iemācīt iedzīvotājiem saglabāt pārtiku ilgāk svaigu, jo saskaņā ar statistiku, aptuveni trešdaļa pārtikas tiek izsviesta atkritumos.

Tāpat bija iespēja iepazīties ar pārtikas tiešās piegādes tīklu un tā organizēšanu. Pārtikas piegādi šajā reģionā nodrošina 5 organizācijas - lauksaimnieku kooperatīvi; sev vēlamo preču grozu pircējs var pasūtīt e-tīkla mājaslapā. Jāpiebilst, ka preču groziņi tiek piegādāti, ja apdzīvotā vietā ir vismaz 6 pasūtītāji. Šāda veida kooperatīvu uzņēmēji ražo dažādas preces, pārtikas produktus un audzē sezonas dārzeņus un augļus. Kooperatīva PointFERME noliktavā varēja iepazīties ar pārtikas grozu komplektēšanas procesu.

Savukārt, lauksaimniecības inkubatorā cilvēkiem, kuriem ir vēlme uzsākt savu agrobiznesu, dažādu nozares speciālistu uzraudzībā ir iespēja audzēt augļus un dārzeņus, kā arī dažādu augu stādus. Piesaistītie speciālisti - agronoms, apstādījumu plānotājs, grāmatvedis u.c. veic konsultāciju un apmācību darbus, piemēram, augu sekas ievērošana bioloģiski augstvērtīgu produktu ieguvei. Jāpiebilst, ka katram inkubatorā iesaistītajam tiek piešķirti 0,5 ha zemes uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kā pārsteigumu projekta dalībniekiem vietējie mājražotāji bija izcepuši torti no bioloģiski audzētām izejvielām.

AgriUrban projekta interneta vietne - http://urbact.eu/agri-urban (angļu valodā)

AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā. Projekts, kura vadošais partneris ir Baenas pilsēta Spānijā, divu gadu garumā risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības – pārtikas apgādes sistēmā, attīstot alternatīvu mijiedarbību starp pilsētu un lauku vidi un veicinot nodarbinātību.

Pašvaldības speciālisti apmeklē Valonijas reģionu Beļģijā: