Projekti
Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogi apgūst inovatīvas pirmsskolas metodes, integrējot Itālijas pieeju

Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” šajā mācību gadā īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu “Labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai izglītības iestādē”. Projekta ietvaros iestādes 3 skolotājas Laura, Maija un Kristīne no 5. līdz 11. martam piedalījās strukturētajos kursos “Labākais pirmsskolas skolotājam”, kas notika Palermo Itālijā. Kursos piedalījās arī kolēģes no citām Eiropas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Polijas un arī Latvijas kolēģes no Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes.

Pirmsskola ir svarīgākais mācīšanās posms bērnam, jo tā ir viņa pirmā saskarsme ar izglītības procesu. Tie ir gadi, kad bērni attīsta pamatprasmes, kuras viņi izmantos turpmākajā vispārējā izglītībā, mācību procesā un pat visu atlikušo dzīvi. Tāpēc skolotāju nepārtraukta pedagoģiskā pilnveide, jaunāko tendenču apgūšana, sekošana līdzi pedagoģiskā darba attīstībai un jaunumu ieviešana praksē ir ārkārtīgi svarīga mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai. To apliecina arī pedagogu pavadītā nedēļa Itālijā Palermo, piedaloties strukturētajos kursos, lai izpētītu pirmsskolu galvenās darbības iezīmes un labās prakses piemērus.

Kursu sākumā dalībniekiem tika prezentēts Itālijas pirmsskolu modelis, kā arī dalībnieki prezentēja pārstāvētās valsts izglītības modeli, katrs savu pirmsskolas izglītības iestādi, tās ikdienas ritumu un un dažas individuālas pirmsskolu darbības īpatnības. Šī bija lieliska iespēja salīdzināt, kā norit darbs Itālijā un citās Eiropas valstīs.

Otrajā dienā tika prezentēta Montesori metode. Labākais veids, kā iepazīt šo metodi, ir praktiska darba vērošana. Kursu dalībnieki apmeklēja skolu grupu (Istituto Internazionale Maria Montessori, Palermo), kas īsteno Montesori metodi un nosaukta metodes radītājas - Itālijas pedagoģes, filozofes, bērnu neiropsihiatres un zinātnieces Marija Montesori vārdā. Šāda tipa skolās bērniem ir iespēja darboties brīvi un autonomi ar mērķi radīt, atklāt, eksperimentēt, spontāni mācīties, paužot savu personību un vēlmes. Izglītības iestādes darba vērošanas laikā bija iespēja redzēt priecīgus un ieinteresētus bērnus, kas aktīvi iesaistās nodarbībās, kā arī kursu dalībnieku reakcijas, kas bija par iemeslu ideju apmaiņai starp skolotājiem. Esam pateicīgi Istituto Internazionale Maria Montessori par silto uzņemšanu.

Nākamajā dienā turpinājām apgūt teoriju, principus un jaunus konceptus, lai iepazītu neformālo izglītību. Šī pirmsskolas metode balstās praktiskos uzdevumos, un labākai procesa izpratnei tika veiktas aktivitātes un spēles.

Kursu ietvaros apmeklējām arī Palma Nana asociāciju, kur pieredzējām brīvdabas pedagoģijas labās prakses piemērus. Dalībniekiem bija iespēja piedzīvot pirmsskolas bērnu sajūtas, darbojoties dabā. Šis rīts bija paredzēts pārdomām par to, cik ārkārtīgi svarīgi bērna attīstībai ir saskarsme ar dabu, sajust reālās pasaules autentiskumu un izkļūt no mūsdienu tehnoloģiju ietekmē radītā “burbuļa”, kas kļūst arvien lielāks.

Kā pēdējo no izglītības iestādēm apmeklējām klasisku Itālijas pirmsskolu Istituto Libertà.. Šīs iestādes apciemojuma mērķis bija dot iespēju dalībniekiem salīdzināt visas trīs pieejas, kā arī iestāžu infrastruktūru, skolēnu uzvedību un mācību metodes.

Nedēļai noslēdzoties, devāmies mājās ar pilnu bagāžu jauniem rīkiem, perspektīvām, atmiņām un pieredzēm.

11.maijā Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” pedagogi uzņems Jelgavas novada izglītības iestāžu pirmsskolas pedagogus, lai seminārā un atklātās nodarbībās dalītos ar iegūtām pieredzēm un zināšanām, kas apgūtas strukturētajos kursos Itālijā un darba vērošanas aktivitātē Polijā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektu "Labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai iestādē” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069644) Ozolnieku PII “Zīlīte” īsteno no 2022.gada 8.septembra līdz 2023.gada 7.jūnijam. Projekta kopējais finansējums 14 768,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.