Projekti
Pabeigti labiekārtošanas darbi Elejā, Svētē un Zaļeniekos

Noslēdzoties iepirkumam, Jelgavas novada pašvaldība šajā gadā īstenoja sporta laukumu labiekārtošanu pie izglītības iestādēm divos pagastos – Svētē un Zaļeniekos. Savukārt, noslēdzoties iepirkumam “Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)”- šopavasar noritēja labiekārtošanas darbi, kas iepriecinās mazus un lielus. Bērnu rotaļu iekārtas, 14 dažādi āra trenažieri, neliela āra estrāde nu ļauj vietējiem patīkami un aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā.

Vēl pērn - 2019.gada 5. aprīlī Jelgavas novada domes apstiprināja lēmumprojektu par pašvaldības dalību izsludinātajā projektu konkursā atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA). Šajā programmā tika sagatavoti pieteikumi septiņiem Jelgavas novada teritorijas attīstībai nozīmīgiem projektiem - tai skaitā sporta laukumu infrastruktūras sakārtošanai Svētes un Zaļenieku ciemos.  Diemžēl pagājušā gada valdības lēmumi, liedzot pašvaldībām iespēju saņemt aizņēmumus no Valsts kases projektu īstenošanai, lika daļēji tos iesaldēt un īstenošanu atlikt uz nākamo budžeta gadu. Turklāt četrus no šiem projektiem lēma neīstenot jeb, pareizāk teikt, nācās atsaukt un īstenošanai izvēlēties visprioritārākos. Sporta laukumu atjaunošanu un divu konkrēto teritoriju sakārtošanu pašvaldība apņēmīgi līdz ar šī gada budžeta apstiprināšanu arī aizsāk kā iesāktu ieceru realizāciju.

Sporta laukumam pie Zaļenieku pamatskolas ir demontēts novecojušais skrejceļa grants segumu, ceļu apmales, tāllēkšanas bedres segumu, tā vietā ieklājot jaunu - ar prasībām atbilstošu marķējumu. Pārmaiņas piedzīvoja arī pati tāllēkšanas bedre, un, protams, teritorijā ierīkoja jaunu zālienu un veica nepieciešamo apzaļumošanu.

Projekta kopējais finansējums bija 111 530 eiro apmērā, kur attiecināmais finansējums ir 29 840 eiro, no tā ELFLA finansējums - 26 856 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums - 84 674 eiro.

Savukārt sporta laukuma sakārtošanai Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas arī demontēja esošo skrejceļa grants iesegumu, tā vietā ieklājot speciālu skrejceļiem paredzētu segumu uz šķembu pamatnes. Arī šim skrejceliņam bija nepieciešama marķēšana, laukumā izveidoja tāllēkšanas bedri un veica laukuma apzaļumošanu. 

Svētes sporta laukuma atjaunošanai kopējais finansējums ir 87 451 eiro apmērā, kur attiecināmais finansējums ir 13 696 eiro, no tā  ELFLA finansējums 12 326 eiro apmērā, bet  pašvaldības līdzfinansējums - 75 125 eiro.

Un abiem projektiem ELFLA finansējuma daļu plānots ņemt kā aizņēmumu Valsts kasē – kopumā 43 536 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums tiks segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem – kopumā 116 263 eiro.

Lai izveidotu pārdomātu un modernizētu laukumu dažādām vecuma grupām, labiekārtošanas darbos Elejā ietilpa trenažieru un rotaļu iekārtu uzstādīšana, un nelielas estrādes izveide – no betona veidota izmērā 15x15m ar nelielu paaugstinājumu, lai piemērotos pasākumiem ar dejām. Rotaļu iekārtas ir kā multifunkcionālu atrakciju aprīkojumi - piemēroti bērniem vecumā no 2-7 un 6-12 gadiem, savukārt āra trenažieri  - atsperšūpoles, līdzsvara šūpoles, karuselis, vingrošanas komplekss, šķēršļu taka, pievilkšanās stienis, līdztekas, rīki balansēšanai un iešanas imitācijai, vēdera preses un vēdera slīpās muskulatūras attīstīšanai, roku, plecu, krūšu un muguras muskulatūras attīstīšanai, kā arī trenažieris kāju un sēžas muskuļiem ļaus iesaistīties arī pieaugušajiem. Ar trenažieru palīdzību katrs varēs patrenēties, pielietojot efektīvus līdzekļus vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai. Āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumam ieklāja monolītu gumijotu segumu, lai veidotu komfortablāku vidi un pasargātu no traumām.  

Projekta kopējais finansējums 126 550 eiro, attiecināmais finansējums 27 660 eiro, no tā ELFLA finansējums 24 894 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 101 656 eiro.

attels