Projekti
Pabeigti sociālā pakalpojuma centra “LAIPA” būvdarbi Kalnciemā

Šonedēļ durvis būtu vēris jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” Kalnciema pagastā Draudzības ielā 3, taču rekonstruētā ēka gaidīs valstī un veselībā drošākus laikus, kad svinēt atklāšanu. Deinstitucionālizācijas projekta (DI) ietvaros jaunā centra “LAIPA” izveide gan būvdarbu, gan sociālo pakalpojumu ziņā ir viena no vērienīgākajām pašvaldības budžeta izdevumu prioritātēm šajā gadā, lai gan kopumā DI projekta ietvaros pašvaldība kopumā rekonstruē trīs infrastruktūras objektus - gan Elejā, gan Kalnciemā.

Pašlaik pakalpojumu centrā “LAIPA” rit pēdējie darbi ēkas nodošanai ekspluatācijā. Centrs galvenokārt radīts, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu integrēšanos sabiedrībā, tādējādi sasniedzot deinstitucionalizācijas projekta mērķi. Tomēr tik šauri uzlūkot sniegto pakalpojumu spektru arī nevajadzētu – centra darbība trīs stāvos veidota kā komplekss pasākumu kopums dažādām iedzīvotāju vajadzībām.

Ēkas pirmais stāvs būs atvērts un pieejams ikvienam pagasta iedzīvotājam, jo šajās telpās ērti izvietosies cilvēkiem būtiskākie pakalpojumi - pasts, doktorāts un zobārsts.

Savukārt ēkas otrajā stāvā ir izveidots dienas aprūpes centrs, kas galvenokārt savā darbībā vērsts uz deinstitucionalizācijas projektā iesaistītiem cilvēkiem. Dienas aprūpes centrā noritēs specializētās darbnīcas - gan keramikas, veidošanas, gan praktisko vai pat sportisko aktivitāšu nodarbības. Tāpat plānotas ēst gatavošanas apmācības, lai dienas aprūpes centra klienti pakāpeniski patstāvīgi apgūtu ikdienā nepieciešamās prasmes. Tur iesaistīs un darbosies tie cilvēki, kas citkārt saskaras ar dažādiem ierobežojošiem un diskriminējošiem apstākļiem darba tirgū un sadzīvē, taču garīga rakstura traucējumi vieglā formā nav par iemeslu, lai viņi nevarētu veikt, piemēram, nepieciešamo roku darbu vienkāršiem pasūtījumiem. Piemēram, kartona kastīšu locīšana sadarbībā ar uzņēmumu ir viena no iecerēm, kas būs lielisks ieguvums centra klientiem motorikas attīstībai, savukārt uzņēmumam – nepieciešamās darba rokas pasūtījuma veikšanai.

“Centra izveide būs liels atspaids ģimenēm, kurās ir persona ar garīgā rakstura traucējumiem vieglā formā – tātad pilngadīgai personai būs iespējams nodrošināt pilnvērtīgu ikdienu, sniedzot iespēju paveikt lietderīgas lietas, iemācīties un apgūt ko jaunu, neskatoties uz to, ka šie cilvēki pasauli redz citādāku. Viņiem būs nodrošināta iespēja socializēties, kas nereti ikdienā trūkst. Protams, pašvaldība pašlaik plāno iespējas transporta pakalpojumu nodrošināšanai klientu vešanai uz dienas centru no mājām un atpakaļ, ja ģimenei nav šādu iespēju. Ar nepacietību gaidu centra darbības aizsākumu, lai redzētu, kā plānotais dzīvē īstenosies. Vēl, protams, jāapzin visi aktivitāšu pasniedzēji, taču kopumā esam gatavi uzsākt darbu”, piebilst daudzfunkcionālā sociālā pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja Gita Aizpure. 

Jāatzīmē, ka viens no īpaši pārdomātiem risinājumiem dienas centra izbūvē ir sensorā telpa atpūtai un relaksācijai, kas aprīkota ar īpašu projektoru un citām tehniskām ierīcēm, lai 3D grafikas ar ainavu skatiem un skaņas efektiem uzburtu sajūtu un ilūziju par atrašanos atbilstošajā vietā.

Divos ēkas stāvos ir izveidoti arī grupu dzīvokļi – gan otrajā, gan trešajā stāvā, kopskaitā 16 personām, ja katrā dzīvoklī dzīvo pa diviem klientiem. Grupu dzīvokļu plānojums paredz, ka katram klientam ir paredzēta sava personīgā telpa - guļamistaba ar gultu un naktsskapīti, savukārt koplietošanas telpās (katrā dzīvoklī) ir virtuve, vannasistaba, tualete un priekšnams. Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo sadzīvei, tai skaitā aprīkotu virtuvi -  virtuves iekārtu, plīti, galdu, krēslu un ledusskapi.

Rekonstrukcijas darbus šajā ēkā veica SIA “Bildberg” un kopējais finansējums tam bija -1 555 764,16 eiro.

Pašvaldības Attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina stāsta, ka DI projekta gaitā rekonstrukcijas darbi noritējuši trīs novada objektos un “vērienīgākais, protams, bijis daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs LAIPA Kalnciemā”. “Šī ēka jau ilgstoši stāvēja tukša, un lai to pielāgotu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, tā pilnībā rekonstruēta. Pašlaik plānots, ka dienas centrā un specializētajās darbnīcās varēs nodarbināt ap 12 darbiniekus, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu individuālu pieeju katram”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452.54 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums - 1 475 778.85 euro, ERAF finansējums – 741 075,90 eiro, valsts budžeta dotācijas 35027.02 eiro, cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52 870 eiro, pašvaldības finansējums 646805.93 eiro un neattiecināmās izmaksas 238 673.69 eiro.

Sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA”

Sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.

Vairāk: Pabeigti sociālā pakalpojuma centra “Laipa” būvdarbi Kalnciemā

attels1