Kultūra Projekti
Infostends

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 ietvaros tika papildināta Zaļenieku muižas vēsturiskā ekspozīcija.

Zaļenieku muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 5316. Pils celta 1768. - 1775. gadā pēc Kurzemes hercoga galma arhitekta Severīna Jensena projekta kā hercogu Bīronu medību pils.

2018. gada augustā pili apmeklēja tās pēdējās īpašnieces Elizabetes fon Bēras, dzimušas fon Mēdemas, mazmeita Gizela Hardere ar ģimeni. Viņu līdzi paņemtais albums ar 20. gadsimta sākuma pils iekšskatiem ir līdz šim plašākais zināmais vizuālais materiāls, kas ļāvis uzzināt un precizēt pils interjera apdares detaļas, kā arī ieraudzīt pils otrā stāva telpu iekārtojumu. Ņemot vērā izpētes rezultātus un ievērojamo jauniegūtās informācijas apjomu, tika uzsākts darbs pie pils ekspozīcijas papildināšanas.

2025. gadā aprit 250 gadi kopš Zaļenieku muižas pils uzcelšanas un 105 gadi - kopš Zaļenieku ģimnāzijas dibināšanas pilī. Ekspozīcijas papildināšana ar jauniem vēsturiskiem materiāliem un attēliem sniegs plašāku priekštatu par muižas un tās apbūves vēsturi, skolas un pagasta vēsturi, kas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums Zemgales vēsturiskās zemes kultūras mantojuma saglabāšanā, izzināšanā un popularizēšanā jaunai paaudzei, tūristiem un citiem interesentiem.

Projekta realizēšanas laikā sasniegts projekta mērķis izzināt, saglabāt un popularizēt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras mantojumu  Jelgavas novadā.

Izpildīti projekta izvirzītie uzdevumu un sasniegti paredzamie rezultāti:

  1. apkopoti jaunākie iegūtie vēsturiskie materiāli un attēli par Zaļenieku muižu un tās apbūves, skolas un pagasta vēsturi, sagatavojot tekstu ar kopsavilkuma tulkojumu angļu valodā 4 informatīvām planšetēm;
  2. izstrādāts vēsturisko materiālu un attēlu makets un dizains 4 informatīvām planšetēm;
  3. izgatavotas un uzstādītas 4 vēsturisko materiālu informatīvās planšetes pils vēsturiskās ekspozīcijas papildināšanai;
  4. nodrošināta projekta publicitāte, ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Facebook sociālo tīklu kontā un Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv.

Zaļenieku muiža piedāvā ekskursijas, iepriekš piesakoties pa tālruni 22043531Ekskursijas maksa pieaugušajiem 3,00 EUR, skolēniem, senioriem 1,50 EUR*. Ģimenes biļete - 6,00 EUR.

*Cenā iekļauta pils apskate gida pavadībā un Restauratoru nama apskate. Ekskursijas ilgums 1-2 stundas.

Vairāk informācija pieejama ŠEIT.

Vēsturisko materiālu informatīvās planšetes tika izgatavotas Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 atbalstītā projekta Nr. 6/3-9.5/2023 “Vēsturiskās ekspozīcijas papildināšana Zaļenieku muižai” ietvaros. Projekta kopējais Valsts kultūrkapitāla fonda 100% atbalsts ir 1 652, 28 EUR.

logo