Projekti
Paplašina starpvalstu sadarbības iespējas

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, finansējuma apgūšanas nolūkā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 22. septembra līdz 26. septembrim Jelgavas novada pašvaldība viesosies Baltkrievijas Grodņas un Slavgorodas rajona pašvaldībās, lai parakstītu starpvalstu sadarbības līgumus, kas sekmēs jaunu projektu īstenošanos nozīmīgās sabiedrības jomās.

Šis ir pirmais gads, kad Zemgales reģions ir tiesīgs piedalīties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā. Uz sadarbības projektu plānošanas vizīti Baltkrievijā šodien devies gan domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, gan Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

“Lai veiksmīgi apgūtu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas paredzēto finansējumu, visām trim iesaistītajām pašvaldībām nepieciešams savā starpā sadarboties. Lietuvā mums ir vairākas partnerpašvaldības. Vēl nesen 5. jūlijā noslēdzām sadarbības līgumu ar Lietuvas Alitas rajona pašvaldību, bet ar konkrētu pašvaldību Baltkrievijā līdz šim neesam iedibinājuši sadarbību. Ierodoties Baltkrievijā, tiks slēgta trīspusēja sadarbība, jo arī Alitas rajona pašvaldības pārstāvji būs Baltkrievijā. Tikšanās laikā strādāsim pie konkrētu jautājumu izskatīšanas un virzīšanas, respektīvi, meklēsim jomu, kurā iesim kopīgu ceļu, lai pēc tam strādātu pie kopīgiem projektiem. Sadarbības kopējie mērķi ir gana plaši – attīstīt sadarbību starp uzņēmējiem, izglītības un kultūras iestādēm, kultūras un sabiedriskām organizācijām, pašdarbnieku kolektīviem, padziļināt zināšanas par abu valstu tradīcijām un kultūru”, stāsta Attīstības nodaļas vadītāja L. Lonerte.

Latvijai, Lietuvai un Baltkrievijai ir ne tikai kopīgas robežas, bet arī kopīga vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums. Baltkrievijas galvaspilsēta ir Minska, lielākās pilsētas ir Grodņa, Vitebska, Bresta, Mogiļeva un Gomeļa.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām un tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. EKPI ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas aizvietos līdzšinējās ģeogrāfiskās un tematiskās sadarbības finanšu programmas ārējās robežās (piemēram, TACIS). Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.