Pašvaldība Novada ziņas
Par domes ārkārtas sēdes lēmumiem

3. februārī notika Jelgavas novada domes ārkārtas sēde, tās darba kārtībā bija seši jautājumi. Pēdējā jautājuma – par izlīgumu Ozolnieku ledus halles civillietā – izskatīšana pabeigta 7. februārī.

Izmaiņas pašvaldības iestāžu vadībā

Pašvaldībā saņemts Jelgavas novada Būvvaldes vadītāja Andra Ziemeļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no iestādes vadītāja amata pienākumu veikšanas. Dome lēma atbrīvot A. Ziemeli ar šā gada 9.februāri. Būvvaldes vadītāja pienākumus pagaidām turpinās pildīt līdzšinējais pienākumu izpildītājs Arvīds Račiniskis.

Ar 13. februāri Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītājas amatā iecelta Skaidrīte Slavinska. Konkurss uz vakanto iestādes vadītāja amatu tika izsludināts janvāra sākumā. Saņemti četru pretendentu pieteikumi, no kuriem S. Slavinska atzīta par piemērotāko.

Pašvaldība turpina palīdzēt Rava – Ruskai Ukrainā

Jelgavas novada sadraudzības pilsēta Rava–Ruska lūgusi rast iespēju ziedot apvidus transportlīdzekli sociālo pakalpojumu sniegšanai. Pašvaldība šim mērķim ir saņēmusi ziedojumus 4793 eiro apmērā, trūkstošos līdzekļus 957 eiro apmērā, pašvaldība ziedos no saviem finanšu līdzekļiem.

Kā ziņots iepriekš, atsaucoties Ļvivas apgabala Rava-Ruska pilsētas domes aicinājumam noslēgt sadarbības līgumu ar Jelgavas novada pašvaldību, 2022. gada 1. jūlijā noslēgts memorands, kura mērķis ir veicināt dažāda veida sadarbību starp abām pašvaldībām.

Maina maksas pakalpojumu cenrādi SAC “Zemgale” klientiem

Ņemot vērā 2023. gadā paredzēto darbinieku atalgojuma, ēdināšanas izmaksu pieaugumu, pieaugušās energoresursu cenas, kā arī citu izmaksu palielinājumu, sociālās aprūpes centrā “Zemgale” nepieciešams palielināt uzturēšanās maksu klientiem: ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām – 32,38 eiro diennaktī; ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar uzturēšanos vienvietīgā istabā – 34,38 eiro diennaktī; īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (sociālā gulta) – 32,38 eiro diennaktī. 

Lēmums ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Mēģinās panākt mierizlīgumu Ozolnieku ledus halles lietā

Pēc plašām diskusijām, 10 deputātiem balsojot “par”, apstiprināts izlīguma projekts Ozolnieku ledus halles lietā ar mērķi savstarpējas piekāpšanās ceļā izbeigt Ozolnieku novada domes sākto tiesvedību šajā civillietā. 

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Sēdes video ieraksts pieejams pašvaldības oficiālajā Youtube kanālā “Jelgavas novads”.