Pašvaldība Novada ziņas
Par Jelgavas novada domes 31. janvāra sēdes lēmumiem

31. janvārī notika pirmā šī gada Jelgavas novada domes kārtējā sēde, kurā deputāti izskatīja 32 darba kārtības jautājumus. 

Madars Lasmanis saglabā domes priekšsēdētāja amatu

Pašvaldībā 23.janvārī saņemts septiņu Jelgavas novada domes deputātu parakstīts priekšlikums no amata atbrīvot domes priekšsēdētāju Madaru Lasmani un ievēlēt jaunu priekšsēdētāju. Iesniegumu parakstījuši deputāti Uldis Ainārs (JV), Jānis Počs (LZS), Pēteris Veļeckis (LZS), Jānis Kažotnieks (LZP), Artūrs Semjonovs (JV), Ģirts Neija (LZP) un Andris Ozoliņš (LZP).

7 deputātiem balsojot “par” un 11 balsojot “pret”, sagatavotais lēmuma projekts noraidīts.  Madars Lasmanis turpinās pildīt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja pienākumus.

Aizupes pamatskolā varēs apgūt speciālās pamatizglītības programmu 

Lai radītu iespēju iegūt izglītību atbilstoši katra bērna spējām, ņemot vērā veselības stāvokli un attīstības līmeni, Aizupes pamatskolā papildus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmai tiks īstenota arī speciālā izglītības programma skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Staļģenes vidusskola kļūs par pamatskolu

Samazinoties izglītojamo skaitam, šajā mācību gadā Staļģenes vidusskolas tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamie 10. klasē nav uzņemti, savukārt 11. klasē mācās seši izglītojamie, kuriem ir iespēja mācības turpināt Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā. Ņemot vērā iepriekš minēto, no nākamā mācību gada Staļģenes vidusskolu reorganizēs par pamatskolu. 

Divām izglītības iestādēm meklēs vadītājus

Atklātā konkursā meklēs Šķibes pamatskolas direktoru un Branku pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju (uz noteiktu laiku). 

No 1. marta Šķibes pamatskolas direktora amata pienākumus beigs pildīt Jānis Viegliņš. Vadītāja pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns skolas direktors, pildīs direktora vietniece Lilija Andrasone. 

Ar izsludinātajiem amata konkursiem iespējams būs iepazīties sadaļā Vakances

Apstiprina tūrisma informācijas punktu cenrādi

Apstiprināts Jelgavas novada tūrisma informācijas punktu maksas pakalpojumu cenrādis, kas būs spēkā no šī gada 1. februāra. Ar cenrādi varēs iepazīties pašvaldības tīmekļvietnā  sadaļā Pakalpojumi > Citi pakalpojumi.

Slēgs sadarbības līgumus

No 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā notiks XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kuru galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150. gadskārta. Plānots, ka Jelgavas novadu svētkos pārstāvēs vairāk nekā 700 dalībnieki. Lai vienotos par sadarbību svētku sagatavošanā  un rīkošanā, tai skaitā svētku dalībnieku transporta, ēdināšanas un naktsmītņu organizēšanā, tiks slēgts sadarbības līgums starp Jelgavas novada pašvaldību un Nacionālo kultūras centru.

Lai nepasliktinātu pašvaldības ceļu tehnisko stāvokli, starp pašvaldību un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” slēgs līgumu par sadarbību pašvaldības autoceļu izmantošanā un uzturēšanā. Līgums paredz, ja tiks konstatēts, ka kokmateriālu transportēšanas rezultātā pašvaldības ceļa posma tehniskais stāvoklis kļuvis sliktāks, uzņēmums veic nepieciešamos ceļa ikdienas uzturēšanas darbus.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē Domes sēdes.

Sēdes video ieraksts pieejams pašvaldības oficiālajā Youtube kanālā “Jelgavas novads”.