Izglītība Novada ziņas
skola

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā trīs dienu streikā, kas paredzēts no 24. līdz 26.aprīlim, plāno piedalīties 412 Jelgavas novada izglītības iestāžu darbinieki no 18 izglītības iestādēm. Minētajos datumos darbinieki, kuri pieteikuši dalību streikā, darba pienākumus neveiks.

Jelgavas novada Izglītības pārvalde apkopojusi informāciju par katras izglītības iestādes darbību streika laikā, taču aicinām visus vecākus, kuru bērni apmeklē Jelgavas novada izglītības iestādes, sekot līdzi oficiālajai izglītības iestāžu informācijai par plānotajām izmaiņām mācību procesa plānojumā informācijas sistēmā E-klase.

Informācija par Jelgavas novada izglītības iestāžu darba organizāciju streika laikā

 

Izglītības iestāde

Darba organizācija streika laikā

Aizupes pamatskola

 

 

24.04. – nestreikojošie pedagogi mācības organizēs attālināti. Klātienē mācības nenotiek.

25.- 26.04.  4.-9. klašu skolēniem mācības daļēji notiek klātienē. Tiks veiktas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Elejas vidusskola

 

Nestreikojošie pedagogi mācības organizēs  attālināti. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Garozas pamatskola

Slēgta

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Atvērta

Kalnciema pagasta pamatskola

Slēgta

Kalnciema vidusskola

Pirmsskolas grupas slēgtas, izņemot:

24.aprīlī 5 gadīgo bērnu grupa brauc ekskursijā un 26. aprīlī 4 gadīgo bērnu grupa brauc ekskursijā.

Vidusskola -  daļēji atvērta, tiks veiktas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs

Atvērta

Līvbērzes pamatskola

 

Slēgta

Ozolnieku vidusskola

 

24. aprīlī mācību process klātienē nenotiks, nestreikojošie pedagogi mācības organizēs  attālināti. 

Sesavas pamatskola

 

Daļēji atvērta. Nestreikos viens pedagogs, kurš no plkst.9.00 līdz 12.00 9. klasei vadīs mācību stundas savā priekšmetā.

Pirmsskolas jaunākā grupa strādās bez izmaiņām, vecākās grupas – slēgtas.

Šķibes pamatskola

 

Pirmsskola – slēgta.

24. aprīlī nestreikojošie pamatskolas pedagogi mācības organizēs  attālināti. 

25. - 26. aprīlī nestreikojošie pamatskolas pedagogi mācības organizēs  attālināti. Klātienē mācības notiks 3.klasei un izglītojamiem, kuri mācās speciālajās programmās 6.,7.,8. klasē (21015811, 21015911).

2.klases skolēniem mācības klātienē nenotiks. 

Staļģenes vidusskola

Atvērta, tiks veiktas izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Svētes pamatskola

 

Pirmsskola - atvērta.

Pamatskola - daļēji atvērta. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Teteles pamatskola

 

Daļēji atvērta. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Vilces pamatskola

 

Pirmsskola – atvērta.

Pamatskola - daļēji atvērta. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē.

Vircavas pamatskola

 

Atvērta

Vircavas pamatskolas Platones filiāle

Atvērta

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Pirmsskola un pamatskola - slēgta.

Profesionālajā izglītības posmā -  mācību process klātienē nenotiks. Mācības daļēji notiks attālināti. Aktuālā informācija par darba organizāciju E-klasē un WhatsApp grupās.

Ānes PII "Saulīte"

 

24. aprīlī grupa “Mārītes” – slēgta.

25. un 26. aprīlī grupa “Mārītes” strādās plkst.7.00 - 15.30.

Pārējās grupas – atvērtas.

 

Branku PII "Bitīte"

 

Slēgta

 

 

 

Elejas PII "Kamenīte"

un

Lielplatones filiāle

Slēgta

 

Kalnciema PII "Mārīte"

 

Atvērta  

Ozolnieku PII "Pūcīte"

 

Atvērta

Ozolnieku PII "Zīlīte"

 

Slēgta

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

 

Atvērta

Ozolnieku Mūzikas skola

 

Atvērta

Ozolnieku Sporta skola

 

Atvērta

Salgales Mūzikas un mākslas skola

 

Atvērta

Sporta centrs

 

Atvērta