Konkursa "Piepildi telpu ar ideju" mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, kā arī noteikt vienu labāko biznesa ideju, kura saņems nomā telpas savas biznesa idejas realizēšanai.

2019. gada 24. aprīlī Jelgavas novada dome atbalstīja ieceri par jauna biznesa ideju konkursa “Piepildi telpu ar ideju” īstenošanu, noskaidrojot potenciālo sadarbības partneri ar kuru tiks slēgts telpu nomas līgums par uzņēmējdarbības īstenošanu adresē Lielā iela 5/7, Jelgavā. Konkursa pieteikšanās termiņš no 2019. gada 2. maija līdz 9. augustam.