Novada ziņas
Pieminekļi

Ievērojot likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 58. punktu šī gada laikā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ( turpmāk – Pārvalde) izdod jaunus kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumus, kas vispārīgā administratīvā akta formā tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.    

Pieminekļu īpašniekiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošo pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumi ir pieejami oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/) sadaļā “Nacionālās kultūras mantojuma pārvades vispārīgie administratīvie akti”  - (https://www.vestnesis.lv/ta/iestades/nacionala-kulturas-mantojuma-parvalde/visparigie-administrativie-akti)  un  Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums -  https://mantojums.lv,autentificējoties sistēmā, izmantojot  portāla Latvija.lv vienoto pieteikšanās moduli.

Konsultācijas par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu Jūs varat saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālajā nodaļā - tālr: 26638974, 67350070; zemgale@mantojums.lvadrese: Rīgā, Pils ielā 22 (ieeja caur Pils ielu 20), korespondences adrese: Rīga, Mazā Pils iela 19, LV-1050.