Kultūra
Elejas pagasta tējas namiņš

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras piminekļu vērtības grupas – valsts, reģionaun vietēja nozīmes kultūras pieminekļi.  

Ievērojot likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 58. punktu šī gada laikā Pārvalde izdod jaunus kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumus, kas vispārīgā administratīvā akta formā tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

Jelgavas novada reģiona nozīmes kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumi publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 10.02.2023. Nr. 30: un 29.12.2022.Nr. 252.

Pārvalde  paziņojumus par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošo pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumiem nesūtīs, jo tie ir pieejami oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/)  sadaļā “Nacionālās kultūras mantojuma pārvades vispārīgie administratīvie akti”  -

 (https://www.vestnesis.lv/ta/iestades/nacionala-kulturas-mantojuma-parvalde/visparigie-administrativie-akti)  un  Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums -  https://mantojums.lv/.

Pieminekļu īpašniekiem pieejama informācija par izdotajiem norādījumiem, kā arī par kultūras pieminekli,  kultūras pieminekļa uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumiem Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums -  https://mantojums.lv/  autentificējoties sistēmā, izmantojot  portāla Latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli.

Konsultācijas par arhitektūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu var saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālajā nodaļā - tālr.: +371 26638974, +371 67350070zemgale@mantojums.lvadrese: Rīgā, Pils ielā 22 (ieeja caur Pils ielu 20), korespondences adrese: Rīga, Mazā Pils iela 19, LV-1050.