Projekti
Par mūsdienīgā iekļaušanu kultūrvēsturiskajā mantojumā

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāti 21. februārī Valdekas pilī organizēja semināru "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", kurā prezentāciju sniedza eksperts Michael Fuller–Gee no Norvēģijas.

Ar Michael Fuller–Gee Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas jau kopš 2009.gada, kad tika uzsākts darbs pie Elejas muižas parka tehniskā projekta izstrādes. Michael Fuller–Gee saistībā ar kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem no Norvēģijas, tādējādi veicinot izpratni par kultūras mantojuma un dabas objektu nozīmi teritorijas attīstībā un iepazīstināja ar teritorijas atraktivitāti veicinošiem pasākumiem. Būtiskākais mērķis ir novērst vai vismaz mazināt iespējamās pretrunas kultūrvēsturiskā mantojuma apvienojumā ar mūsdienīgo.

Seminārā piedalījās dažādu nozaru speciālisti – Jelgavas novada un pilsētas būvvaldes pārstāvji, Dobeles, Rundāles un Olaines novadu darbinieki, arhitekti, plānotāji un Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēki un Ainavu arhitektūras studenti.

Eksperta Michael Fuller–Gee vizīte Latvijā sākās ar Elejas pagasta apmeklējumu kopā ar LLU studentiem. Diskusijās ar novada un pagasta pārstāvjiem izkristalizējās iespējamie risinājumi un teritorijas, kuras varētu attīstīt nākotnē, piesaistot gan garāmbraucošos tūristus, gan vietējos iedzīvotājus, gan – iespējams – jaunus iedzīvotājus pagastam. Nākamajā dienā pēc semināra Valdekas pilī studenti vairākās grupās eksperta vadībā izstrādāja vizuālus priekšlikumus un skices pagasta teritorijas pievilcības veicināšanai. Elejas pagasts ir ne tikai pagasts Latvijas pierobežā, bet arī Jelgavas novada un visas Latvijas vārti, kas veido pirmo iespaidu par valsti, tajā iebraucot no Lietuvas puses. Tāpēc kā galvenais tika izvirzīts uzdevums piesaistīt cilvēku uzmanību, veidojot sakoptu vidi ar interesantiem senatnes elementiem, tos savienojot ar mūsdienu izpildījumu un, tiem sekojot, nonākt līdz Elejas pagasta dārgumam – muižas parkam ar atjaunoto Tējas namiņu un žogu. Viena no idejām ietvēra Elejas muižas parka mūra žoga stilizētu fragmentu izvietošanu pagasta teritorijā vietās, kur pulcējas cilvēki, īpaši jaunieši. Tika strādāts pie aktīvās atpūtas un sporta elementu izvietošanas, kā arī tirgus laukuma iekārtošanas, estrādes attīstīšanas skvērā aiz jauniešu centra, nosacīta saules pulksteņa izveides laukumā ap dīķi, peldbaseina iekļaušanas kopējā teritorijā un citām īstenojamām idejām.

Eksperta Michael Fuller–Gee un LLU studentu idejas apkopotas kopējos priekšlikumos un rekomendācijās.

Prezentācijas:

Eksperta vizīti līdzfinansēja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" Divpusējās sadarbības fonds.

Seminārs "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi":