Iedzīvotājiem JNKU
Foto

Ar moto “ne viss ir tā, kā to mēdz pasniegt” komunālā uzņēmuma jeb SIA “Jelgavas novada KU” vārdā pašvaldība mazliet paskaidros vakar publiski aplami pausto informāciju par apstākļiem, kas ietekmēja šogad veikto Lielplatones dziļurbuma izbūvi. Ar faktos balstītu informāciju sniedzam skaidrojumu un atspēkojam nepatiesos apgalvojumus par apstākļiem, kas meta ēnu uz z/s “Trubenieki” sniegtajiem pakalpojumiem, kaut viņi patiesībā – pelnījuši pateicību par iesaisti un palīdzību pagastam un vietējiem iedzīvotājiem un, protams, pašvaldībai.

2022.gada novembrī dziļurbums, kas apgādāja ar dzeramo ūdeni 300 Lielplatones un Sidrabes ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus no 1977.gada bija bojāts, un pēc ekspertu slēdziena, urbuma čaulas plīsums nebija remontējams. SIA “Jelgavas novada KU” pieņēma lēmumu par jauna dziļurbuma izbūvi. 2023. gada jūnijā izsludinātajā iepirkumā par dziļurbuma būvprojekta izstrādi nepieteicās neviens pretendents. Izsludinot otru iepirkumu 2023. gada jūlijā par būvprojekta izstrādi un izbūvi, pieteicās viens pretendents - SIA “TOTAS”, kas 2023. gada novembrī sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību uzsāka īstenot projektu "Jauna dziļurbuma būvprojekta izstrāde, izbūve un apsaiste (pieslēgšana pie esošām atdzelžošanas iekārtām), un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.

Jāatzīmē, ka šāda veida urbumu nav iespējams izbūvēt, apejot iepirkuma procedūru un noteikto procedūru, kas saistošas visām pašvaldībām un, protams, prasa laiku, kas ilgāks par pāris mēnešiem. Konkrētajā gadījumā tie bija 18 mēneši, kuru laikā SIA “Jelgavas novada KU” tūlītēji risināja jautājumu par ūdens apgādes nodrošinājumu Lielplatones un Sidrabes ciema iedzīvotājiem.

Vai bija iespējami citi risinājumi? Z/S Trubenieki dziļurbums atrodas netālu SIA “Jelgavas novada KU” centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, tāpēc tehniski bija iespējams pieslēgties tieši šim dziļurbumam un nodrošināt ūdens padevi.

Vēlāk kā pagaidu atbilstošākais risinājums tika izveidots ūdensapgādes pieslēgums z/s “Trubenieki” dziļurbumam, uzstādot komercuzskaites mēraparātu patēriņa uzskaitei. Uzņēmējs piegādāja ūdeni vidēji mēnesī 690 m3, kopumā laikā no 01.04.2023.-23.04.2024.  8906 m3 un rēķinos uzņēmējam tas ir atšifrēts.

Iedzīvotāji saņēma rēķinus par faktiski patērēto ūdens daudzumu pēc SIA “Jelgavas novada KU” apstiprināta ūdenssaimniecības tarifa.

3) Paralēli, kamēr noritēja iepirkuma procedūra un formalitātes gan dokumentācijā, gan būvdarbos, SIA Jelgavas novada komunālais uzņēmums 2023. gada 17.aprīlī noslēdza līgumu ar z/s “Trubenieki” par pieslēgumu dziļurbumam un ūdens nodrošinājumu.

Vai Lielplatones ciema iedzīvotājiem tika piegādāts apšaubāmas kvalitātes ūdens? Nē, jo ūdens kvalitātes analīzes SIA “Jelgavas novada KU” veica 25.04.2023.; 11.11.2023., ko pierāda SIA "Laboratorija AUCTORITAS" testēšanas pārskati, kas uzrādīja, ka ūdens kvalitāte bija augstvērtīgāka kā no vecā urbuma, ar kuru dzeramais ūdens tika filtrēts un nodrošināts iedzīvotājiem 2022.gadā. Arī dabas resursu nodoklis ir samaksāts pilnā apmērā.

Vai bija alternatīva? Pēc krīzes visi gudri, taču saimnieciskos jautājumos atbildīgie speciālisti meklēja pagaidu risinājumus, un šajā gadījumā nebūt nav runa par kādiem pietuvinātiem uzņēmējiem, bet gan godprātīgu sadarbību vietējās kopienas jautājumu risinājumiem.

Ko no tā visa varam secināt? Informācijas piegādātāji, kas nomelnojuši Lielplatones uzņēmēju, nav bijuši korekti attiecībā pret pilnu informācijas ainu.

Pateicoties z/s “Trubenieki” uzņēmējam Jānim Volksonam, Lielplatones iedzīvotāji patiešām 18 mēnešus, kamēr noritēja 2 iepirkumi un dziļurbuma izbūve, saņēma kvalitatīvu ūdeni. ­

Jelgavas novada pašvaldība un SIA Jelgavas novada KU izsaka pateicību z/s “Trubenieki” īpašniekam Jānim Volksonam par ieguldīto laiku, atsaucību un iesaisti, nodrošinot Lielplatones ciema iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni.