Iedzīvotājiem Izglītība
bilde

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem iejusties vietējā kopienā un stiprināt latviešu valodas zināšanas, Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu izglītības pasākumu organizatoriem atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” ietvaros.

Neformālos pasākumus un aktivitātes var organizēt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

Atbalstāmo neformālās izglītības pasākumu saturu veido daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un praktizēšana, latviešu valodas prasmju apgūšana un nostiprināšana, Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšana.

Konkursa ietvaros vienam bērnam tiek atbalstītas 10 aktivitātes, kas jāorganizē laika periodā līdz 1. novembrim. Vienas aktivitātes ilgums - vismaz sešas stundas. Katram bērnam pieejamā atbalsta summa ir 297 eiro.

Pasākumu dalībnieku mērķgrupa ir Jelgavas novadā dzīvojoši Ukrainas civiliedzīvotāju bērni  un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

Lai piedalītos konkursā, projektu pieteikums jāiesniedz personīgi Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāsūta dome@jelgavasnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.

Ineta Freimane

Galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā
ineta.freimane [at] jelgavasnovads.lv