Sociālā joma
Pašvaldība pievienosies Memorandam par sociālā darba attīstību

Apliecinot izpratni par sociālā darba nozīmību un apņemšanos veicināt mūsdienīgas sociālās funkcijas izpildi pašvaldībā, domes sēdē trešdien, 25.augustā, Jelgavas novada domes deputāti lēma pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības kopējam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Parakstot memorandu, Jelgavas novada dome tai piešķirto pilnvaru apjomā apņemas piešķirt Jelgavas novada Sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt dienestu pašvaldības attīstības un nodrošināmo pakalpojumu plānošanā. Tāpat ar pievienošanos memorandam iecerēts sociālajā jomā sekmēt tā darbinieku zināšanu un prasmju attīstību, paredzēt konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši darbinieku veicamajiem darba pienākumiem, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi un normatīvo aktu prasībām atbilstošām darba telpām, ievērojot Sociālā dienesta darbinieku darbības specifiku un klientu vajadzības. Ar pievienošanos Memorandam pašvaldība arī apņemas nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības administrācijas un iesaistīto institūciju un/vai amatpersonu sadarbību ar Sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes pieejamības un ar to saistītās izglītības jomā, kā arī nodarbinātības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomās.

“Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi ir nozīmīgi daudziem cilvēkiem, tāpēc ar pievienošanos Memorandam apliecinām savu apņēmību strādāt ikviena cilvēka labā, īpaši mazaizsargāto iedzīvotāju interesēs, risinot sociālās problēmas savlaicīgi un izprotot sociālā darba lomu kā pamatprofesiju labklājības jomā. Esmu pārliecināta, ka, strādājot plecu pie pleca ar Sociālo dienestu, mums izdosies pilnveidot sociālās funkcijas īstenošanu pašvaldībā un izveidot veselīgas attiecības sabiedrībā,” stāsta Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālo lietu jautājumos Ilze Vītola.