Izglītība
skolēnu vasaras darbs

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) arī šogad vasaras brīvlaikā skolēniem piedāvās valsts līdzfinansētas darba vietas, sniedzot iespēju iegūt jaunas prasmes, iemaņas un darba pieredzi.

No 1. jūnija līdz 31.augustam pašvaldības iestādēs plānots nodarbināt jauniešus 190 īslaicīgās darba vietās. Vasaras darbu palīgstrādnieka, skolotāja palīga un tehniskā strādnieka profesijās piedāvās veikt pašvaldības Centrālā administrācija un pagastu pārvaldes (30 darba vietas), pirmsskolas izglītības iestādes (111 darba vietas), sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri un aktivitāšu centri (24 darba vietas), Kultūras pārvaldes iestādes (25 darba vietas).

Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba iespējas vasaras brīvlaikā varēs izmantot arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Skolēnu pieteikšanos dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā plānots uzsākt maija pirmajā nedēļā. Pieteikties varēs elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnes www.nva.gov.lv sadaļā Pakalpojumi  - "Meklēju darbu" - "Skolēnu vasaras nodarbinātība". Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatori Dzintru Ozolu pa tālr. 63048836.

Lēmumu par skolēna pieņemšanu pieņem iestādes vai struktūrvienības vadītājs, izvērtējot jaunieša atbilstību konkrētajam darbam. Jāņem vērā, ka skolēna reģistrācija negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Skolēna mēneša atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku būs valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 620 eiro pirms nodokļu nomaksas. Darba laiks tiek noteikts, ņemot vērā skolēna vecumu, proti, 15-17 gadus veci skolēni drīkst strādāt septiņas stundas dienā (35 stundas nedēļā), bet 18-19 gadus veci skolēni - astoņas stundas dienā (40 stundas nedēļā). Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts sākot no divām nedēļām, bet ne ilgāk kā divus mēnešus.

Skolēniem, kas saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Vairāk informācijas https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem.

Darba devēji Jelgavas novadā, kas sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un iesaistās pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:

 • SIA Raivo un Partneri
 • Svētes pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi-1"
 • SIA “Spectre Latvia”
 • SIA ZEKANTS
 • Jelgavas rajona Glūdas pagasta zemnieku saimniecība "Baltaiņi"
 • SIA Zemgale S
 • SIA "Aitiņlauvas Divi"
 • SIA "Lielvircavas Agro"
 • SIA "Ozolaivas"
 • Biedrība "Radošuma meka"
 • SIA "Pelicita catering"

Jautājumu gadījumā par skolēnu nodarbinātību pašvaldības iestādēs aicinām sazināties ar Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas projektu vadītāju:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv