Sociālā joma
Pašvaldība spiesta izvākties no Lielvircavas kultūras nama

Jelgavas novada pašvaldība bez skaidra priekšstata par tālāko rīcību attiecībā uz kultūras dzīves nodrošinājumu astoņiem amatierkolektīviem un vairāk kā 1400 iedzīvotājiem Platones pagastā šodien, 19.augustā, atbrīvoja Lielvircavas kultūras nama telpas no amatierkolektīvu mantām, tautas tērpiem, bibliotēkas krājumiem un citām mantām, kam īres līguma ietvaros tur līdz šim bija to mājvieta. Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apturējusi pašvaldības lēmuma pieņemšanu attiecībā uz kultūras nama iespējamo iegādi, kā arī tā apšauba īres maksas apjoma piemērojumu tālākam Lielvircavas kultūras nama izmantošanas periodam, Jelgavas novada pašvaldība aptur jebkādu tālāku rīcību. Vienlaikus tas nozīmē bezizeju pirms jaunas aktivitāšu sezonas  gan amatiermākslas kolektīviem, pagasta senioriem, gan aktīviem kultūras dzīves procesiem.

Tiecoties atrast ekonomiski pieņemamāko variantu pašvaldības centienos Platones pagastā nodrošināt tikpat ērtu un aktīvu kultūras dzīvi kā tajos pagastos, kuros ir "savs" kultūras vai tautas nams, pašvaldībai nu jau gadiem ilgi  saistībā ar Lielvircavas kultūras namu ir principiāla publiska sadursme ar uzraugošajām institūcijām. Centieni nevis to īrēt, bet iegādāties ir tikuši apšaubīti, piedēvējot interešu konfliktu, līdzekļu izšķērdēšanu, pirkumu par paaugstinātu cenu, nesaimniecisku rīcību, lai gan Jelgavas novada pašvaldība ir tiekusies godprātīgi pamatot ar aprēķiniem citas alternatīvas, norādot, ka īpašuma iegāde pie visu citu būvniecības, pārbūvju izmaksām ir ekonomiski izdevīgākais variants, ja vien mērķis ir saglabāt kultūras dzīvi un nodrošināt Platones pagastā centrētu kultūras dzīves attīstību.

Pašvaldība Lielvircavas kultūras namu īrē kopš Jelgavas novada pašvaldības izveides, taču, ņemot vērā VARAM pārmetumus par it kā pieckārt paaugstinātu nomas maksu, tā ar 2021. gada 23. augustu pārtrauc jebkādu saimniecisku formu Lielvircavas kultūras nama izmantošanai. Vienlaikus pašvaldība norāda, ka atbilstoši tirgus situācijai un konkrētajam ģeogrāfiskajam risinājumam pagastā līdz šim neviena no uzraugošajām institūcijām nav reāli iedziļinājusies jautājuma risinājumos. Arī pēdējā saņemtajā vēstulē VARAM piedāvā izvērtēt iespējas par īpašumā esošo ēku vai tās daļu pielāgošanu pašvaldības pakalpojumu sniegšanai tās autonomo funkciju izpildē, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā. Jāatzīmē, ka vienīgā likumīgā iespēja telpu pārbūvei ir tehniskais projekts, kura šobrīd pašvaldībai nav, bet tā izstrādei nepieciešams vismaz gads.

Lielvircavas kultūras nams ir uzņēmuma SIA "Lielvircava AGRO" īpašums. Jaunais Jelgavas novada domes deputātu sastāvs 2021. gada 12. augustā Lielvircavas kultūras namā tikās ar uzņēmuma pārstāvi Uldi Antīpinu, pārrunājot iespējamos risinājumus un debatējot par īpašuma pārdošanas cenas vai īres maksas samazinājumu. Nekāda vienošanās netika panākta.

Jelgavas novada pašvaldība, apzinoties nepieciešamību aizstāvēt iedzīvotāju intereses, plāno vērsties Kultūras ministrijā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Dziesmu un deju svētku padomē, Latvijas bibliotēku padomē, cerībā, ka tās nepaliks vienaldzīgas esošajā situācijā un spēs sniegt  objektīvu redzējumu par iespējamiem risinājumiem.

“Tas ir necilvēcīgi! Platones pagasts visus pēdējos gadus atteicās no daudzām izdevumu pozīcijām pagasta izdevumos, lai iespējami taupītu un varētu atļauties secīgu norēķināšanos, iegādājot kultūras namu, ko vēlāk uzskatīt par savu, lai varētu plānot  un attīstīt kultūras dzīvi tāpat, kā to plāno un uztur citi pagasti. Izrādās, tas viss bija velti, jo tagad mūs izliek uz ielas. Nu nevar organizēt senioriem vai maziem bērniem kolektīvu nodarbības citu pagastu kultūras namos, kur no mājām jābrauc 30 km – tur iznīks pat apņēmīgākie kolektīvi! Nespēju aptvert izveidojošos situāciju. Ne tikai mēs tiekam izlikti uz ielas, bet arī Lielvircavas bibliotēka. Visas grāmatas, amatierkolektīvu tautas tērpi, mēbeles, kur mums tās tagad likt? – pauž Rasma Krauze Platones pagasta Kultūras darba vadītāja.

Ņemot vērā amatierkolektīvu vadītāju emocionālo noskaņojumu, kā arī pašvaldības ilgstošo nespēju nodrošināt garantēti stabilu un drošu kultūras dzīves darba organizāciju pagastā, šīs dienas plānotā Lielvircavas kultūras nama telpu atbrīvošana ir sagaidāms kā publisks signāls, ka Platones pagasta kultūras dzīvei iestājas “šoks”.