Projekti
ģerbonis

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

“Attiecībā par minētajiem grants ceļu rekonstrukcijas projektiem, pašvaldība nospraudusi mērķi šajā gadā īstenot no pieciem ceļiem vismaz trīs, nepieciešamības gadījumā kā priekšfinansējumu Valsts kases aizņēmuma vietā ieguldot budžeta līdzekļus. Saprotot, ka pašvaldības grants ceļu rekonstrukcijas projekti ir prioritāri, turklāt ES finansējuma piesaiste šiem darbiem nevar tikt vienkārši iesaldēta.

Jelgavas novada pašvaldība veic budžeta grozījumus, atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kas paredzēja ņemt Valsts kases aizņēmumu kopumā par 5,9 miljoniem eiro. Neesam vienīgā pašvaldība, kas pašlaik ir ķīlnieku lomā valdības lēmumu dēļ – apdraudēta ir ES finansējuma piesaiste, projektu realizācija, pabeigtās iepirkumu procedūras, kam jāaizsāk reāli būvdarbi, taču rinda uz aizņēmumiem Valsts Kasē nekust. Esam savu nostāju rakstiski pauduši gan vēstulēs Ministru prezidentam, Finanšu ministrijai, Zemkopības un Labklājības ministrijām, sarunas notikušas gan Lauku atbalsta dienestā, gan ar citām uzraugošajām institūcijām. Šajā situācijā pati valsts ir zaudētāja, jo pašvaldībām nav iespēju realizēt savlaicīgi un ilgtermiņā secīgi plānotos darbus” situāciju komentē izpilddirektore Līga Lonerte.

Pašvaldība no pieciem ELFLA apstiprinātajiem ceļa posmiem rekonstruēs trīs - Līvbērzes pagasta ceļa "Bāči - Jānīšu karjeras Nr.32" pārbūvi 1,77 km garumā, Sesavas pagasta ceļa "Mednieki - Dravnieki Nr.8" pārbūvi 1,62 km garumā un Kalnciema pagasta ceļa "Purmaļu ceļš Nr.32" pārbūve 1,2 km". Projekta kopējās izmaksas ir 1,67 miljoni eiro, līdz ar to pašvaldībai attiecināmajām izmaksām nepieciešams 1 486 927 EUR kā priekšfinansējums. Ņemot vērā, ka Valsts Kases aizņēmumu šajā brīdī projekta uzsākšanai nav iespēju saņemt, pašvaldība ir pārskatījusi visas pamatbudžeta izdevumu pozīcijas un investīciju projektus, atsakoties no ļoti būtiskiem darbiem vairākos pagastos, lai tikai varētu īstenot ceļu rekonstrukcijas un nepieciešamības gadījumā ieguldīt projektā budžeta līdzekļus.

Sarežģītā situācija ar aizņēmumiem līdz ar to pašvaldībai likusi atteikties no Būriņu tilta (Līvbērzē) rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošanas – 200 000 EUR apmērā, datortehnikas iegādes izglītības iestādēm –   93 100 EUR apmērā, un žoga izbūves – 350 000 EUR apmērā, Elejas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas 450 000 EUR apmēŗā, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 300 000 EUR apmērā, Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures projekta 605 000 EUR apmērā, Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un daudziem citiem darbiem. Visas šīs aktivitātes investīciju plānā tiek pārnestas uz turpmākiem gadiem atbilstoši finansēšanas iespējām.