Projekti
Pašvaldības policija ar jauno tehnisko aprīkojumu varēs operatīvāk notvert maluzvejniekus un veikt kontroli upēs

Lai veiksmīgāk nodrošinātu regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un efektivizētu kontroli ūdenstilpnēs Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, Jelgavas novada pašvaldības policija ar Zivju fonda projekta palīdzību iegādājusi tehnisku nodrošinājumu -  kvadraciklu, dronu, nakts redzamības monokli, termokameru, RIB laivu ar dzinēju un eholotu iekšējiem ūdeņiem.

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs” (Nr. 160519/S16) ļāvis ieguldīt līdzekļus pašvaldības policijas tehniskajos resursos, lai varētu operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem un nodrošināt ūdens bioloģisko resursu aizsardzību:

  • kvadracikls ļaus inspektoram, dodoties apgaitā, pārvietoties, kad upe aizsalusi, vai gar upes malu, kur ar auto nav iespējams izbraukt. It īpaši svarīgi tas ir pavasara mēnešos, kad ir populāra licencētā makšķerēšana Lielupes upē, jo savlaicīga nokļūšana pie makšķernieka vai zvejnieka paaugstina iespēju konstatēt pārkāpumus un sodīt par nelikumīgu prettiesisku darbību veikšanu un neatļautu rīku izmantošanu;
  • RIB laiva ar dzinēju un eholotu inspektoram ļaus  brīvāk plānot uzraudzību, nodrošinot pārvietošanos pa upi, ar vienu laivu dislocējoties vienā upes posmā, ar otru – citā.
  • Drons ļaus kontrolēt, vai netiek veikta neatļauta zvejniecība, makšķerēšana vai zemūdens medības upes daļā, kur aizaudzis ar niedrēm un krūmājiem un kur ar laivu nav iespējams piekļūt;
  • nakts redzamības monoklis un termokamera ļaus uzlabot pārbaužu kvalitāti un kvantitāti, nodrošinot pārbaudes un uzraudzību arī diennakts tumšajā laikā.

Lielupe savā 65 km tecējumā no Bauskas novada līdz Babītes novada robežai, kā arī upes – Svēte, Iecava, Vircava, Īslīce, Bērze, Auce, Platone, Sesava ir tās, kur Jelgavas novada pašvaldība uzrauga zivju resursus, īpašu uzmanību tam pievēršot nārsta laikā un tumšajā diennakts laikā, aizsargājot tādas zivju sugas kā vimbas, līdakas, līņus, strauta foreles, samus un zandartus.  Lai efektīvāk veiktu reidus Jelgavas  novada publiskajās ūdenstilpēs un sekmīgi realizētu zvejniecības, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu ievērošanas kontroli, zivju resursu aizsardzību un uzraudzību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, būtisks ir kvalitatīvs tehniskais aprīkojums. Iegādātā tehnika inspektoriem ļaus operatīvi nokļūt reidu veikšanas vietās, konstatēt pārkāpumus, atrast, fiksēt un izņemt pierādījums.

Jau 2011.gadā ar Zivju fonda tiešu atbalstu Jelgavas novada pašvaldības policija iegādājās laivu (Hibo SEABON 43) un laivas motoru, kas būtiski atviegloja policijas preventīvo darbu un padarīja efektīvāku cīņu ar maluzvejniekiem.  Regulāri veicot kontroles pasākumus, par ko liecina katru gadu veikto reidu, pārbaudīto laivu, makšķernieku un izņemto tīklu skaits, svarīgs kļuva papildus aprīkojums, lai zivju resursu aizsardzība un kontrole būtu iespējama visā  Lielupes posmā.

Reidi publiskajās ūdenstilpnēs norit visa gada garumā, Lielupes upes baseinā -  vismaz divreiz nedēļā. Līdz ar jaunā tehniskā aprīkojuma iegādi, gan plānveida, gan ārkārtas pārbaudes būs ļauts organizēt biežāk un operatīvāk atkarībā no dažādām situācijām.

Zivju fonda projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs” īstenošanas laiks noritēja no 2019. gada maija un noslēdzas augustā. Kopējās projekta izmaksas summējas 25 607.35 EUR apmērā, kur Zivju fonda finansējums ir 18 949.44 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums - 6 657.91 EUR.

attels