Iedzīvotājiem

Operatora nosaukums: SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde paziņo, ka 12.04.2024. ir pieņemts SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties ŠEIT.

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks:
A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšana un atjaunošana tiks veikta ne vēlāk kā līdz 10.07.2024. Rakstiski priekšlikumi A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzami 30 dienu laikā (līdz 2024. gada 13. maijam) no paziņojuma publicēšanas Dienestā, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv.