Novada ziņas
ozolnieku ksdu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU", vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto tarifu Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

iltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā

Spēkā esošais tarifs 2 (bez PVN) spēkā no 01.02.2023. (EUR/MWh)

Noteiktais tarifs 2 (bez PVN) spēkā no 01.06.2023. (EUR/MWh)

Tarifa 2 palielinājums/samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

72.53

56.08

-22.68%

Siltumenerģijas pārvalde un sadale

22.70

19.85

-12.56%

Siltumenerģijas tirdzniecība

2.37

2.37

0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.69

0.69

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

98.29

78.99

-19.64%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 17.02.2022. lēmumu Nr. 35 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" apstiprināto tarifu Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, kas 2022.gada 21.februārī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; Nr.36), un nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.12.2020. lēmumu Nr. 183 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" ("Latvijas Vēstnesis", 2020., Nr. 249) apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Ozolnieku ciemā.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas tarifu, lietotājs var SIA "Ozolnieku KSDU", Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, elektroniskā pasta adrese: info@oksdu.lv, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes struktūrvienības vadītāju Agati Kļaviņu (tālr. 26910401, agate.klavina@oksdu.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA "Ozolnieku KSDU", Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, LV-3018, elektroniskā pasta adrese: info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".