Projekti
Semināra norise ar prezentāciju

Laikā no 28. līdz 29.augustam Svētes pamatskolas pedagogi, atbalsta personāls un izglītības iestādes vadība piedalījās 2 dienu darba seminārā, lai stāstītu par atbalsta personāla kursiem Spānijā 2019.gada jūlijā, izvērtējot apgūto, pārņemtu jaunās zināšanas demonstrējot kolēģiem. Tāpat īpaša uzmanība tika veltīta praktiskiem piemēriem un darbošanās grupās.

Atgādinājumam, vairāki Svētes pamatskolas atbalsta komandas speciālisti piedalījās mācības Spānijā, kas bija Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance and quality inclusive education in school” (Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”) aktivitāte. Projektā vairāku gadu garumā darbojas pedagogi/atbalsta personāls no 3 valstīm – Latvijas, Spānijas un Polijas. Spānijas apmācību laikā viens no galvenajiem mērķiem bija izglītošanās, viedokļu apmaiņa un diskusijas par emocionālo vadību. Dalībnieki strādāja darba grupās arī praktiski, veidojot neierastu darba vidi audzēkņiem, kas palīdz veiksmīgāk apgūt mācību saturu un koncentrēties uz apgūstamo. Apmācību dalībnieki papildināja zināšanas un prasmes Montesori pedagoģijas metodes matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī uzlaboja personīgās IT un angļu valodas prasmes ikdienas darbā.  Tāpat apguva emocionālās vadības metodiku bērnu audzināšanā, iepazina spāņu, poļu, norvēģu un igauņu projekta dalībnieku pedagoģisko pieredzi. Jāuzsver, ka tika apgūta arī jauna pieredze par klases/grupas telpu (vides) iekārtojumu.

Visas augstākminētās tēmas tika iekļautas divu dienu semināra dienaskārtībā, papildus pieaicinot arī lektori Ivetu Aunīti, lai runātu par pozitīvo disciplinēšanu, veiksmīgu sadarbību ar vecākiem un mācīšanās motivāciju. Abas dienas dalībnieki piedalījās darbnīcās, lai teoriju pielietotu praksē, tajā skaitā arī par klases/grupas netradicionālās vides pielāgošanu mācību procesam. Atziņas un risinājumi pārrunāti skolas vadības sapulcē, lai varētu sniegt atgriezenisko saiti, plānotu turpmākos darbus un izstrādāt rekomendējamo metožu un zināšanu pielietošanu izglītības iestādē.

Turpmāk ir plānots arī veidot  pedagogu atbalsta grupas , kā arī sniegt informāciju par emociju reaģēšanas veidiem. Plānota psihologa nodarbība Svētes pamatskolas pirmsskolas vecākiem par emocionālo vadību un bērnu emocionālo audzināšanas nozīmību bērna emocionālo audzināšanas nozīmību bērna labsajūtas veicināšanā, kā veiksmīga sadarbība ar vecākiem. Tāpat plānots ieviest arī inovatīvu mācīšanās elementu izmantojot līdzsvara sistēmu “Barboleta” un ieviest Dabas vides estētikas nodarbības, tādējādi sekmējot vispārizglītojošā izglītības iestādē iekļaujošu izglītību, būtiski nodrošinot katra izglītojamā fizisko un emocionālo labsajūtu. Šis mērķis tiks sasniegts izmantojot 2 metodes – siltās smiltis un dabas formas un kustības. Darbošanās siltajās smiltīs paredz tiešu saskarsmi  ar smiltīm, kurās ķermenis gūst smalkus smilšu graudu pieskārienus - mikrostimulāciju, ķermenim tiek sniegts siltumterapijas efekts (medicīniski atzīts). Nodarbībā izmantotie dabas materiāli palīdz bērniem izpaust emocijas, veicina iztēli un asociatīvo domāšanu, tāpat uzlabojas bērnu psihoemocionālais līdzsvars. Nodarbības process plānots rotaļu, vispārattīstošā, korekcijas vai terapeitiskajā  līmenī. Labvēlīgi tiks ietekmēts bērna balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un  procesi, kas veicina  organisma pašregulāciju. Silto smilšu nodarbības ir rekomendējamas bērniem ar runas, miega, emocionāliem, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, kā arī komunikācijas, adaptācijas, integrācijas grūtībām. Savukārt attiecībā uz dabas formām un kustībām - apļošana kā metode – zīmēšana, veicot nepārtrauktas apļveida kustības, dinamiski mainot līnijas attālumu no centra. Apļošanas kustības, skaņa un krāsošanas process aizrauj un rada prieku, ļauj pārvarēt negatīvas emocijas, palīdz izšvīkāties „sliktajam”, izlīdzina saspringumu, nomierina un līdzsvaro, atvieglo vārdu plūsmu bērniem, kuriem ir runas grūtības, attīsta kustību koordināciju, palīdz sajust un ievērot robežas.

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 "Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā" ir ieguvis ES finansējumu 49290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Svētes pamatskolai. Ieviešanas laiks 01.10.2018.–30.09.2020.

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā:

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv