Bērzkalnes PII
“Pie mums Latvijā” Bērzkalnes PII

Godinot Latviju 104.dzimšanas dienā, 17.novembra rīts Bērzkalnes PII tika aizvadīts izglītojoši izklaidējošā pasākumā “Pie mums Latvijā”.

Draudzīgā atmosfērā kopā pulcējās iestādes bērni, viņu vecāki, darbinieki, kā arī uzaicinātie viesi, mūsu tuvākie kaimiņi – Bērzkalnes pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras darbinieki.

Izskanot Latvijas himnai, sirsnīgus un aizkustinošus vēlējuma vārdus svētkos teica pagasta pārvaldes vadītāja S.Saleniece. Atraktīvi pasākumu vadīja skolotāja G.Grāmatiņa, kur dažādi izglītojoši jautājumi par Latviju, tās simboliem un vērtībām mijās ar muzikālām aktivitātēm – bērnu skandētiem dzejoļiem, dziesmām un kopīgām dejām un skaņu orķestri.

“Vai tu zini, cik garš ir K.Porziņģis? (par ko uzskatāmi varējām pārliecināties), un kas ir tā puķe, kuru sauc par babeni? Kāds ir lielākā Latvijas dižozola apkārtmērs? (ko visiem kopīgi izdevās arī  nodemonstrēt), un cik dienās A.Brigadere sarakstīja lugu “Sprīdītis?”

Uz šiem un daudz citiem interesantiem un āķīgiem jautājumiem kopīgi meklējām atbildes šajā pasākumā. Noslēgumā iestādes vadītāja I.Korlaša vēlēja ikvienam turēt godā valstiskās vērtības un mīlestību pret savu zemi, lai virs mums ir tikai gaišas un mierīgas debesis un aug priecīgi un laimīgi bērni.

Pasākums bija izdevies un ikviens mājup devās pacilātā garastāvoklī un jaunatklātām zināšanām kabatā.

Ķatram latvietim laimes māti

Redzēt šodien, redzēt rīt.

Lai arvienu šajā zemē

Gaiši laimes bērni mīt.

Informāciju sagatavoja: vadītāja I.Korlaša

Foto: vadītāja I.Korlaša