Izglītība

Jelgavas novada 31. janvāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par mēneša darba algas likmes paaugstināšanu izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un pedagoģiskā atbalsta personālam 2023./2024. mācību gadā saskaņā ar apstiprinātajiem kritērijiem un grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas stājas spēkā no šā gada 1. janvāra. 

Izmaiņas paredz zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu izglītības iestāžu vadītājiem, taču pašvaldībai, kas ir izglītības iestādes dibinātājs, saskaņā ar noteiktiem kritērijiem ir tiesības noteikt augstāku darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos noteikto.

“No 2024. gada 1. janvāra zemākā pedagogu mēneša darba algas likme valstī tiek paaugstināta par 12,2% – no 1224 līdz 1374 eiro par 36 stundu darba slodzi nedēļā. Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem par 23,1% – no 1240 līdz 1526 eiro par 40 stundu darba slodzi nedēļā. Lai izglītības iestāžu vadītāju alga korelētu ar pedagogu algām, būtu konkurētspējīga un neradītu pārāk lielu spiedienu uz budžetu, pieņemts lēmums precizēt kritērijus, lai vadītājiem varētu piemērot paaugstinātu mēnešalgas likmi. Vadītāju algas likme pēc precizētajiem kritērijiem palielināta par vidēji 7%. Šim mērķim mācību gadā papildu nepieciešami vairāk nekā 28 000 eiro, ko plānots segt no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem,” skaidro Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Pārskatīšanas rezultātā darba algas likme no šī gada 1. janvāra kopumā 28 pašvaldības vispārizglītojošo, pirmsskolas un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem mēnesī sasniedz 1646 – 2632 eiro, pašvaldības finansētā vadītāja vietnieka algas likme ir 1603 eiro, savukārt pašvaldības finansētā atbalsta personāla, proti, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības psihologa izglītības iestādē, sociālā pedagoga darba algas likme – 1240 eiro.