Projekti
Piecu valstu pārstāvji tiksies Erasmus+ programmas projekta “FAIRHAP” sapulcē

Šā gada 28. un 29. jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā viesosies iestāžu un dažādu organizāciju pārstāvji no piecām Erasmus+ projektā iesaistītajām valstīm, tajā skaitā Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas, lai darba grupā prezentētu projektā līdz šim paveikto, iepazīstinātu partnerus ar nupat veiktā pētījuma rezultātiem projektā tēmā un  aktuālajiem projekta plānā veicamiem uzdevumiem.

2017. gada janvārī piecu partneru konsorcijs no Grieķijas (Creative Thinking Development – CRE.THI.DEV), Rumānijas (Aleksandra Jana Kuza universitāte Jasī pilsētā), Bulgārijas (nevalstiskā organizācija Haskovā – Inter Sport Group), Itālijas (Alesandrijas Socio-ekonomiskais Eiropas institūts) un Latvijas (Jelgavas novada pašvaldības Sporta centrs) apvienojās Eiropas Komisijas līdzfinansētā Erasmus+ programmas projektā Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā“ (angļu valodā - “Fair Play and Happiness through Sports (FAIRHAP)”.

Projektā līdz 2018.gada decembrim ir paredzēts veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību. Kā galvenās aktivitātes definētas - dažādu sporta informācijas avotu izpēte un apkopošana, risinājumu meklēšana; mācību materiālu izveidošana sporta skolotājiem; treneru apmācības; apmācības sporta skolotājiem un  apmācību sesijas bērniem; atvērtais turnīrs starp komandām, katram sporta veidam un katrā valstī; projekta mājas lapas izveidošana (www.fairhap-project.eu).

Tāpat arī projekta īstenošanas laikā tiks izveidota rīcības stratēģija par saskarsmes vērtību sportā attīstīšanu. Galvenais mērķis ir iesaistīt cilvēkus, kuri ir tieši iesaistīti sporta aktivitātēs – izglītībā, sportā, amatierklubos un sabiedriskajos sporta klubos, lai veicinātu Olimpisko ideju un vērtību  audzināšanu bērniem.

attels