Projekti
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

2017.gada 8.februārī projekta “Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) darbinieki, Attīstības nodaļas speciālisti, kā arī nozares pārstāvji no Jelgavas pilsētas un Ozolnieku pašvaldībām piedalījās braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar sociālo pakalpojumu personām ar invaliditāti nodrošināšanu. 

Biedrības “Rūpju bērns” vadītājs Māris Grāvis dalībniekus iepazīstināja ar pakalpojumu saņemšanas kārtību un iespējām Rīgā personām ar garīga rakstura traucējumiem, deva iespēju apskatīt galdniecības darbnīcu “Skaida”, kas, pateicoties labai sadarbībai ar nozares uzņēmumu Ogrē, var nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību, tādējādi papildinot biedrības budžetu un ļaujot organizēt ekskursijas, kā arī nodrošināt ikdienas brokastis. Apskatījām grupu dzīvokļus un pārrunājām ar speciālistiem šo pakalpojumu organizēšanas trūkumus, lai varētu radīt optimālu vidi šo pakalpojumu attīstīšanai Jelgavas novadā. Šajā grupu dzīvoklī dzīvo 9 cilvēki.

Kā nākamo apskates objektu bijām izvēlējušies grupu dzīvokļus, kurus piedāvā biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Biedrības valdes loceklis Andris Bērziņš iepazīstināja ar šī pakalpojuma saņēmēju pamatvajadzībām un biedrības nodrošinātā pakalpojuma iespējām. Izstaigājām un apskatījām gan pašus dzīvokļus, kuros šobrīd uzturas apmēram 40 cilvēku, gan palīgtelpas. Diskusijā ar Grupu dzīvokļu darbiniekiem – sociālo rehabilitētāju, sociālo darbinieci un sociālo pedagogu – uzzinājām daudz vērtīgu ierosinājumu, organizējot pakalpojuma nodrošināšanu šī brīža situācijā.

Projekta "Daudzveidība vieno - kopā Eiropā" pieredzes apmaiņas brauciens: